Medischebanenbank

Hét vacatureplatform voor de gezondheidszorg

Disclaimer

(c) 2007, Bohn Stafleu van Loghum, Houten

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam medischebanenbank.nl evenals Mednet.nl en Bijzijn.nl berusten bij Bohn Stafleu van Loghum (BSL), voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op medischebanenbank.nl danwel de vacaturesecties van www.Mednet.nl en www.Bijzijn.nl.

Eigendomsrechten

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van BSL en haar toeleveranciers op de inhoud van medischebanenbank.nl en bovenvermelde producten, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan BSL c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van medischebanenbank.nl en bovenvermelde producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
Gebruiker mag de inhoud van medischebanenbank.nl en bovenvermelde producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gerbuiker niet toegestaan om informatie verkregen uit medischebanenbank.nl zonder toestemming van de uitgever openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer , dan kunt u contact opnemen met:

Bohn Stafleu van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten

info@medischebanenbank.nl