Beleidsmedewerker Multidisciplinaire Zorg en Kwaliteit

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Beleidsmedewerker
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Over InEen 

InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, is de brancheorganisatie van ruim 200 instellingen in de eerste lijn (huisartsenposten, gezondheidscentra, zorggroepen, regionale ondersteuningsstructuren en eerstelijns diagnostische centra). Een belangrijke taak van InEen is het behartigen van de belangen van haar leden bij de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en het publiek. Het bureau van InEen in Utrecht voert de activiteiten van InEen uit en is tevens ontmoetingsplaats voor kennisuitwisseling met leden. Kerntaken van het bureau zijn belangenbehartiging, beleidsvorming, kennisontwikkeling en -verspreiding, advies en dienstverlening aan de leden. Ook werkgeverszaken, waaronder het afsluiten van cao’s, behoort tot de taken van InEen. Het bureau van InEen bestaat uit een team van ruim 20 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit programma’s die zich veelal richten op alle ledengroepen.  

Momenteel hebben we een vacature voor een:

 

beleidsmedewerker multidisciplinaire zorg en kwaliteit  

voor 32-38 uur per werk 

Het programma multidisciplinaire zorg houdt zich bezig met zorginhoudelijke ontwikkelingen zoals de omslag naar persoonsgerichte zorg, het vormgeven van de zorg aan kwetsbare doelgroepen die langer thuis wonen (o.a. GGZ en kwetsbare ouderen) en de doorontwikkeling van de ketenzorg voor chronisch zieken. Bij veel van deze onderwerpen staat het zoeken naar nieuwe oplossingen en een sterke verbinding met het sociaal domein centraal. Het programma multidisciplinaire zorg levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een passend en vernieuwend zorgaanbod voor deze doelgroepen door bouwstenen voor deze aanpak in beeld te brengen, handreikingen te ontwikkelen voor betere samenwerking tussen de zorgverleners, afspraken te maken over de noodzakelijke randvoorwaarden en in te zetten op ondersteuning van implementatie en het delen van best practices. 

Binnen het programma Kwaliteit wordt gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid van InEen. Bij de uitwerking van dit ‘Kwaliteitsbeleid op Maat’ staat het lerend vermogen van zorgprofessionals centraal. De leden van InEen kunnen zorgverleners hierbij ondersteunen en faciliteren. InEen stelt verschillende bronnen van spiegelinformatie (zoals medisch-inhoudelijk indicatoren, patiëntervaringen, kosten en zorggebruik en zorgverlenerstevredenheid) beschikbaar en reikt werkwijzen en methodieken aan die de regionale organisaties kunnen gebruiken om de bij hen aangesloten zorgverleners te ondersteunen bij  het werken aan kwaliteit.  

Als beleidsmedewerker initieer, ontwikkel en verzorg je de voorbereiding en uitvoering van activiteiten op het gebied van multidisciplinaire zorg en kwaliteit en meer specifiek rond persoonsgerichte zorg, het meten van patiëntervaringen en multidisciplinaire samenwerking op lokaal niveau. Je bereidt intern en extern overleg voor, voert zelfstandig overleg met leden en externe stakeholders en verzorgt analyses en rapportages. Je werkt nauw samen met collega’s in kleine programmateams die worden aangestuurd door programmamanagers. 

Het bureau van InEen vormt een enthousiast team met een informele sfeer. We bieden een brede en veelzijdige functie en we verwachten veel initiatief en zelfstandigheid. Er is volop kans ervaring op te doen en je verder te ontwikkelen. Deze functie brengt een breed scala aan contacten met zich mee met diverse instanties binnen en buiten de vereniging. De beleidsmedewerkers onderhouden deze contacten ook zelfstandig. 

Functie-eisen 

  • Je hebt een passende universitaire opleiding afgerond en minimaal 5 jaar werkervaring.
  • Je hebt ervaring met beleidsadvisering in de eerstelijnszorg en belangstelling voor het werken in een dynamische omgeving met veel verschillende belangen.
  • Kennis van persoonsgerichte zorg, het sociale domein, kwaliteitsbeleid, en patiëntervaringsonderzoek is een pre.
  • Je weet inhoudelijke kennis te vertalen in zichtbare resultaten.
  • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.
  • Je houdt van aanpakken, bent proactief en hebt een oplossingsgerichte werkhouding.
  • Je bent een teamspeler, flexibel en kunt goed samenwerken.
  • Je bent communicatief sterk en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

Arbeidsvoorwaarden 

We bieden een fulltime aanstelling, in eerste instantie voor een jaar. Bij goed functioneren wordt dat omgezet in een vast dienstverband. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3802,- en maximaal € 4859,- bruto per maand (schaal 10 CAO Huisartsenzorg) op basis van een 38-urige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag en 6% eindejaarsuitkering. 

Heb je belangstelling voor deze interessante functie, stuur dan een brief met cv voor 7 januari a.s. aan: hr@ineen.nl, onder vermelding van vac MDZ. Op basis van de ontvangen reacties zullen we een aantal kandidaten uitnodigen voor een oriënterend gesprek. Nadere informatie over de vacature kun je telefonisch opvragen bij Frederik Vogelzang, programmamanager Multidisciplinaire zorg  en Kwaliteitsbeleid contactinformatie .  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen