Medischebanenbank

Hét vacatureplatform voor de gezondheidszorg

Bestuurder, Het Maanderzand via K+V (meer over deze werkgever)

K+V
Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Bestuurder
Standplaats:
Ede
Regio:
Gelderland
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
n.n.b.
Niveau:
WO
Ervaring:
Senior
Branche:
Overigen
Salaris:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
04-10-2017

Vacaturebeschrijving

Voor Het Maanderzand te Ede zoekt K+V een

Bestuurder
Die toekomstgericht ontwikkelt

Organisatie

Woon- en Zorgcentrum Het Maanderzand (Het Maanderzand) in Ede biedt zorg, welzijn en wonen aan ouderen. Zij doet dat vanuit een christelijke identiteit, maar alle gezindten zijn welkom. Het Maanderzand levert zorg aan 70 cliënten in de intramurale setting en aan ongeveer een even groot aantal cliënten in de extramurale zorg (thuiszorg, dagopvang, etc.). De organisatie heeft bijna 90 FTE in dienst, werkt met 150 vrijwilligers en heeft een jaaromzet van ruim € 5 miljoen.

De kernactiviteit van Het Maanderzand is het verlenen van zorg en ondersteuning aan ouderen die dat nodig hebben. Het Maanderzand is de vertrouwde plek voor ouderen, ongeacht of zij intramuraal wonen, of wonen in de belendende appartementencomplexen of elders in het Beatrixpark. In de visie van Het Maanderzand wordt uitgegaan van de eigen regie van de cliënt, belevingsgerichte zorg en het belang van welzijn. Het Maanderzand wordt gekenmerkt door een familiecultuur; de afstand tussen medewerkers en bewoners is van oudsher klein, de betrokkenheid is groot. De kracht van de organisatie is de kleinschaligheid.

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transformatie in de ouderenzorg. Er ligt nu een stabiele basis om verder te werken aan de toekomst van de organisatie vanuit de wijkfunctie. Onderdeel van die plannen is modernisering van de woningen en uitbreiding van de verpleeghuis capaciteit.

Functie

Vanwege pensionering van de huidige Bestuurder wordt gezocht naar een opvolger, die zich voor minimaal een termijn van vier jaar aan de organisatie wil verbinden.

Als (enig) Bestuurder bent u integraal verantwoordelijk voor de koers, de prestaties en de ontwikkeling van Het Maanderzand en legt u daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Daarbij geeft u direct leiding aan het Managementteam (drie personen).

U leidt de organisatie met visie, overzicht en met gevoel voor verbinding en samenhang. U zorgt voor eenheid, kunt (het MT) coachen en laten leren en groeien. In de samenwerking met adviesraden en toezichthouders vertaalt zich dat in een constructieve houding, gericht op maximale participatie en transparantie en op basis van vertrouwen en samenwerking. In het dagelijks ritme opereert de Bestuurder dicht op de zorg- en ondersteunende processen en houdt grip op kwaliteit.

De nieuwe Bestuurder richt zich de komende jaren specifiek op de volgende doelstellingen:

 • Borgen van de huidige, zeer hoge, tevredenheid van cliënten en medewerkers
 • Toekomstgericht organiseren o.b.v. denkbare scenario’s met behoud van de eigen identiteit; naast de PC-grondslag is dat ook de intieme en informele sfeer
 • Groeistrategie ter versterking van de basis, zowel intramuraal als en vooral extramuraal
 • Verminderen van de kwetsbaarheid (als gevolg van de omvang van de organisatie) door samenwerking met andere zorgaanbieders
 • Realisatie van de nieuwbouw en verbouw

Profiel

U heeft bestuurlijke ervaring of u bent toe aan de volgende stap naar een eindverantwoordelijke functie en heeft stappen gezet in die richting, bijvoorbeeld door een rol als toezichthouder.

Voor deze functie wordt gezocht naar een kandidaat, die beschikt over een academisch werk- en denkniveau met veel leiderschapservaring in een mensgerichte organisatie met professionals. De kandidaat beschikt over actuele kennis van en een duidelijke visie op (ouderen)zorg en is in staat om strategisch te denken en te handelen vanuit cliënt, keten & markt.

Ervaring met bouwprojecten en projectmanagement wordt gezien als een belangrijke pre. Verder bent u geaccrediteerd of bent u bereid dat te doen.

U sluit intrinsiek aan op de protestants-christelijke identiteit van de organisatie en bent vanuit eigen overtuiging in staat actief bij te dragen aan het vertalen van deze waarden in strategie en handelen.

Uw persoonlijke kenmerken kunnen verder als volgt worden getypeerd:

 • Verbinder en teamspeler, gericht op samenhang, samenwerking en ontwikkeling
 • Omgevingsbewust en organisatiesensitief
 • Uitstraling: krachtig, open & vertrouwenwekkend
 • Uitstekende communicator en netwerker, op alle niveaus, toegankelijk en empathisch
 • Implementatiekracht; in staat om beleid te concretiseren in werkende oplossingen
 • Ondernemend en zakelijk, gericht op organisatieontwikkeling en groei

Het Maanderzand biedt

Een geweldige kans om een kleine maar ambitieuze organisatie, met een geheel eigen sfeer, te sturen en te begeleiden in een volgende fase van organisatieontwikkeling. De honorering is gebaseerd op de zwaarte van de functie en conform de vigerende Wet Normering Topinkomens 2 ( klasse I).

Procedure

De procedure is gericht op start van de nieuwe Bestuurder per 1 januari 2018 of zo snel mogelijk daarna. De selectiegesprekken met de Raad van Toezicht staan gepland rondom half november. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u te reageren, met toezending van uw cv en motivatie, via www.kv.nl/opdrachten Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Emile Douma contactinformatie , partner.

Verdere informatie kunt u vinden op de website: www.maanderzand.nl. Verder geeft het jaardocument 2016, te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl, veel achtergrondinformatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen verdere vertrouwelijke informatie en wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.