Clustermanager Financiën

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Clustermanager Financiën

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Clustermanager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
2 september 2022
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is een zelfstandig regionaal ziekenhuis waar het naoberschap hoog in het vaandel staat . Het ziekenhuis heeft een omzet van circa € 120 miljoen omzet, 840 formatieplaatsen (fte), 1.100 werknemers, 38 specialismen en 122 medisch specialisten (circa 83 fte). Er is een hoofdlocatie in Winterswijk en een buitenpolikliniek in Eibergen.

Het SKB concentreert zich op het leveren van uitstekende medisch specialistische basiszorg, inclusief een volwaardige acute as. Inwoners kunnen 24/7 rekenen op deze zorg, waarvan de kwaliteit op ieder moment van de week gegarandeerd is. Om de prevalentie van ziekte en aandoeningen terug te dringen, vormt behalve behandeling ook preventie een belangrijk aandachtspunt van het ziekenhuis, in samenwerking met de regionale partners. Het ziekenhuis heeft als speciale focus oncologische zorg, ouderengeneeskunde en basis-chirurgische en beschouwende electieve behandelingen. Voor vernieuwing en innovatie maakt het ziekenhuis actief deel uit van het netwerk van de SAZ.

Verankering in de regio vormt een wezenlijk onderdeel van het profiel van het ziekenhuis. Het SKB voelt zich verbonden met de regio en wil een goede naober zijn. Het SKB is een actieve deelnemer in regionale netwerken; samen met huisartsen en andere partners ontwikkelt het ziekenhuis een regionale visie op zorg en welzijn. Hierbij staat de kwaliteit van leven van de inwoners van de Oost-Achterhoek centraal, niet die van afzonderlijke organisaties. Op die manier stelt het ziekenhuis zich als betrouwbare partner open voor de omgeving.

Samen met de medewerkers en samenwerkingspartners heeft het SKB begin 2021 de basis gelegd voor een nieuwe missie en visie voor het SKB: In het SKB zien wij de mens achter de patiënt en organiseren wij samen de beste zorg voor de Oost-Achterhoek..

De verschillende onderdelen van deze missie zijn uitgewerkt in de visie op goede zorg. Die bestaat uit vier elementen: 

 • De mens achter de patiënt staat centraal. Niet de aandoening, maar de unieke mens zetten wij centraal. Wij spelen in op de unieke wensen van een patiënt voor zijn of haar leven en zorgen dat iedereen die zorg krijgt die het best bij hem of haar past. 
 • We organiseren de zorg samen. Goede zorg leveren we niet alleen, maar altijd in samenwerking met de patiënt, zijn of haar naasten en de andere zorgverleners in het leven van de patiënt. Hiervoor gaan wij hechte verbindingen aan met onze omgeving en zorgpartners.
 • De beste zorg gaat over kwaliteit van leven. Wij behandelen onze patiënten alsof het onze naasten zijn. Zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt staat voorop, niet wat technisch mogelijk is. De zorg die wij leveren is altijd van de hoogste kwaliteit.
 • Wij zijn geworteld in de Oost-Achterhoek. Wij voelen ons verbonden met de mensen in de regio, ervaren naoberschap en willen zelf een goede naober zijn. Dat betekent er voor elkaar zijn op momenten dat het er echt toe doet. Dat betekent ook dat wij 24/7 uur acute zorg bieden. We zijn er voor elkaar en voor de inwoners.

Dankzij de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers heeft het SKB een sterke reputatie. Patiënten gaven het ziekenhuis in het laatste kwartaal van 2020 een 8,9 als rapportcijfer! En dat is geen uitzondering. In november 2020 ontving het SKB in het jaarlijkse onderzoek naar de beste ziekenhuizen van Elsevier Weekblad, samen met twaalf andere ziekenhuizen, weer de hoogst mogelijke score van vier bollen. Een resultaat waar het hele ziekenhuis trots op mag zijn!

Bij het SKB heeft de coronagerelateerde problematiek een grote impact gehad op de medewerkers en op de persoonlijke levens van de patiënten en hun verwanten. Dankzij de enorme inzet en de flexibiliteit van de medewerkers heeft het SKB de kwaliteit van zorg hoog kunnen houden. Het SKB is ondernemend en vol vertrouwen om ook in 2022 en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken, zodat voldoende middelen kunnen worden ingezet voor innovatie en investeringen. Wel zal scherp aan de wind moeten worden gezeild, zowel in de uitvoering van de plannen als ook in het monitoren van de behaalde resultaten.

Ambities

Om de uitdagingen aan te gaan en deze missie en visie waar te maken, heeft het SKB het Toekomstplan ontwikkeld. Onder de noemer SKB Vernieuwt gaat het SKB met haar medewerkers en samenwerkingspartners aan de slag om te werken aan de beste zorg voor de Oost-Achterhoek.

Relevante ontwikkelingen:

 • Herontwerp zorg en processen: waardegedreven en continu verbeteren (LEAN).
 • Invoeren van een nieuw EPD.
 • Goed werkgeverschap en stimuleren van veranderkracht.
 • Continu werken aan verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg, met het accent op patiëntparticipatie.
 • Borgen van een passend aanbod: medisch-specialistische basiszorg met een acute as.
 • Verstevigen en verder uitbreiden van duurzame samenwerkingsrelaties met ketenpartners.
 • Slim en duurzaam organiseren met de focus op efficiënte capaciteitsbenutting en het borgen van een toekomstbestendig portfolio.
 • Connected Care. Realiseren en verder ontwikkelen van een systeem van digitale gegevensuitwisseling om de zorgketen optimaal te laten werken voor de patiënt.
 • Financiële ombuiging met als doel het borgen van de continuïteit van het SKB als financieel duurzaam ziekenhuis.

Organisatiestructuur

Het bestuur van het SKB wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur/ bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van het SKB en voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van het SKB en fungeert als klankbord, adviseur en werkgever voor de bestuurder.        

De bestuurder, de managers van de zorgclusters en de managers van de ondersteunende diensten vormen tezamen het MT. Medisch specialisten nemen actief deel aan het management en de besturing van het SKB. De Cliëntenraad, de Ondernemingsraad als ook het Verpleegkundig Stafbestuur worden nauw bij de beleidsbepaling en -uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de bestuurder. 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden zo veel als mogelijk gedelegeerd naar de leidinggevenden en de taakvolwassen teams in het primaire proces. Hierbij wordt optimaal gebruikgemaakt van de kracht van vakmanschap, samenwerking en eigenaarschap.

Meer informatie, o.a. het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.skbwinterswijk.nl

Clustermanager Financiën

Je bent verantwoordelijk voor het totale financiële beleid van het SKB en fungeert tevens als concerncontroller. Je maakt deel uit van het MT en je rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder. Waar nodig heb je rechtstreeks contact met de voorzitter van de auditcommissie. Tevens heb je een adviserende taak en lever je een actieve bijdrage aan de visie- en strategische beleidsontwikkeling van het SKB. 

Je zet je ruime kennis en ervaring als financieel manager in om als sparringpartner van de bestuurder, MT-collega’s en de medische professionals te fungeren en te komen met concrete en met een duidelijke visie onderbouwde voorstellen op het gebied van portfoliokeuze en mogelijkheden van ketensamenwerking, op basis waarvan de bedrijfscontinuïteit van het SKB als zelfstandig ziekenhuis kan worden verzekerd.

Je geeft leiding aan de coördinatoren van de teams Business Control, Business Intelligence, Financiële Administratie, Zorgadministratie en Salarisadministratie. In totaal geef je (in-)direct leiding aan ca. 26 fte. Je bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de human factor. Je bent zichtbaar, verbindend, duidelijk en constructief.

In de rol van concerncontroller ben je een belangrijke adviseur voor de bestuurder. Je bent het financieel geweten van het ziekenhuis. Je bent in staat om de belangen van het ziekenhuis te bewaken en tegelijkertijd goede relaties op te bouwen en te onderhouden met zorgfinanciers en overige externe partners (zoals banken, accountants, toezichthouders, NZA, waarborgfonds, belastingdienst). Bij de zorgverkoop naar verzekeraars bewaak je de kaders en neem je, waar nodig, deel aan gesprekken als vertegenwoordiger van het MT.

Je overziet het speel- en krachtenveld waar het ziekenhuis zich in bevindt. Je combineert die inzichten met de ontwikkeling van de zorgsector en regio en komt in samenspraak en samenwerking met collega's tot een uitgebalanceerd voorstel, met zorgvuldige weergave van nut, noodzaak en ambitie.

Resultaatgebieden

 • Realiseren van een optimale aansturing en uitvoering van de financiële processen en bijdragen aan het bewaken en versterken van de bedrijfseconomische en financiële basis van het SKB. 
 • Samen met de bestuurder en de collega’s van het MT stevig positioneren en upgraden van de verschillende ondersteunende functies.
 • Bewaken van de kaders voor de contractonderhandelingen met de financierende instanties en mede zorgdragen voor de totstandkoming van gunstige onderhandelingsresultaten.
 • Verder professionaliseren en verbeteren van de managementinformatie, zowel wat betreft kwaliteit maar ook wat betreft de tijdige beschikbaarheid.
 • Bewaken en uitvoering geven aan de planning en control cyclus alsmede uitvoering geven aan het treasury beleid. 
 • Verantwoordelijk voor de AO/IC. 
 • Opstellen van de financiële kaderbrief en zorgdragen voor (meer)jaarlijkse en periodieke begrotingen en jaarrekeningen op basis van wettelijke voorschriften en de regelgeving van financierende instanties.
 • Vanuit de financial control rol mede coördineren van de inkoopprocessen alsmede van de investeringen in technologie en vastgoed.
 • Inzetten van coachende en leidinggevende kwaliteiten en de medewerkers uitdagen, inspireren en motiveren om zich verder te ontwikkelen en toe te werken naar een hoger individueel prestatieniveau.
 • Op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de zorgmarkt en vertalen van deze ontwikkelingen naar het beleid van de organisatie en adviseren van de bestuurder hieromtrent.
 • Vertegenwoordigen, zowel intern- als extern, van de financiële beheerfunctie en als accountmanager onderhouden van contacten met o.a. financiers en andere betrokkenen.

Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau op financieel-economische terrein (accountancy, bedrijfseconomie, controlling).
 • Vakinhoudelijk expert, beschikt over een stevige financiële achtergrond.
 • Meerjarige ervaring met het aansturen van leidinggevenden en professionals, heeft aantoonbare resultaten geboekt met organisatie- en teamontwikkeling en het doorvoeren van veranderingen.
 • Kennis van kwaliteitssystemen en van relevante ontwikkelingen in de governance, auditing en ICT.
 • Kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving van strategisch naar hands-on en vice versa.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met diverse interne en externe partijen, alsmede uitstekendeonderhandelingsvaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, overtuigend en besluitvaardig, straalt rust en wijsheid uit.
 • Proactief, ondernemend, innovatief.
 • Gericht op samenwerking, verbinder en teamspeler, sociaal vaardig.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Prettig in de omgang, inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, project assistant
T: 0850 – 734 702

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Clustermanager Financiën

Winterswijk
WO
Fulltime
Vaste aanstelling
Nu solliciteren