Medisch-Wetenschappelijk Divisiemanager Beeld & Oncologie

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Clustermanager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Momenteel is het UMC Utrecht op zoek naar een Medisch-Wetenschappelijk Divisiemanager en Voorzitter voor de divisie beeld & oncologie. Een eindverantwoordelijke positie in een divisie, die zich onderscheidt door baanbrekende innovaties en tevens een hoogwaardig pakket van onderwijs en opleidingen verzorgt. De Medisch-Wetenschappelijk Divisiemanager (MWDM) draagt bij aan de versterking van de positionering van het UMC Utrecht. De MWDM geeft adequate sturing aan de divisie op het terrein van zorg, onderzoek, onderwijs en opleidingen, in nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de Divisiemanager en leden van het leiderschapsteam. De leden van de divisieleiding staan niet in een hiërarchische, maar in een collegiale verhouding tot elkaar. Daarnaast draagt de divisie zorg voor integraal management & accountability om daarmee het gehele UMC te versterken en neemt de divisieleiding deel aan actiegerichte overleggen onder hoger management. De divisievoorzitter / MWDM is eindverantwoordelijk, maakt deel uit van het Strategisch Overleg van het UMC Utrecht en is agenda-lid van het Operationeel UMC overleg. De divisievoorzitter / MWDM valt direct onder de raad van bestuur. De leidinggevende heeft binnen de raad van bestuur het aandachtsgebied operationele zaken. De MWDM wordt voor 100% van de tijd aangesteld als divisiemanager en besteedt ten minste 0,7 fte aan zijn/haar managementtaken. De overige werkzaamheden kunnen behalve aan managementtaken ook aan bijvoorbeeld onderwijs, onderzoek of zorg worden besteed. Resultaatgebieden Je geeft adequate sturing op het terrein van onderzoek, onderwijs en opleidingen, en, waar van toepassing, zorg in nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de Divisiemanager en leden van het leiderschapsteam. Daarnaast ontwikkel je een strategische koers voor de divisie, binnen de visie en strategie van het UMC Utrecht. Je ontwikkelt in samenwerking met collega medisch wetenschappelijk divisiemanagers en in nauwe afstemming met de managers onderzoek, de managers onderwijs en speerpuntvoorzitters een visie op medische zorg, die bijdraagt aan de vorming van UMC Utrecht brede beleidskaders op deze beleidsterreinen. Ook stel je integraal divisiebeleid op binnen de vastgestelde kaders van de directies; je vertaalt dit beleid in jaarlijkse managementcontracten en bent verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het vastgestelde beleid. Je geeft leiding aan medisch/wetenschappelijke afdelingshoofden en eventueel anderen, indien zo afgesproken in de divisieleiding, en zorgt voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de posities van deze functies. Stimuleert een ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin het veilig is om feedback te geven en zaken bespreekbaar te maken. Inspireert en draagt de UMC kernwaarden uit in woord en daad (betrokken en gedreven, vernieuwen en nooit uitgeleerd, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen). Stimuleert continue verbeteringen vanuit patiënten-/klantbehoefte. Daarnaast initieer en/of participeer in en/of leid (projectmatige) initiatieven, op divisie of UMC-niveau als ook (inter-) nationaal, in het kader van (innovatieve) veranderingstrajecten, zoals op het gebied van kwaliteitszorg, strategieontwikkeling en samenwerkingsinitiatieven en je vertaalt de resultaten naar de (afdelingen van de) eigen divisie. Je initieert en voert activiteiten uit die leiden tot verbetering van de kwaliteit en patiëntveiligheid en de operationele effectiviteit, o.a. door procesoptimalisatie. Ook adviseer je de raad van bestuur over strategie en beleid voor het UMC Utrecht als geheel. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en waarborging van goede samenwerking met andere eenheden in het UMC Utrecht en draagt zorg voor de afstemming van beleid met relevante organisatorische eenheden. En je onderhoudt interne en externe (nationaal en internationale) relaties.

Afdeling

UMC UTRECHT De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. We geloven dat we het verschil kunnen maken in het leven van mensen door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Omdat ieder mens voor ons telt, willen we nog beter luisteren naar elke patiënt en hem, afhankelijk van de behoefte, verder helpen om zijn gezondheid te verbeteren. We zijn een universitair medisch centrum dat innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van drie kernprocessen. Allereerst verbinden we ‘fundamentele’ onderzoekers met ‘toegepaste’ onderzoekers. Daarnaast passen we kennis lokaal toe en maken deze vervolgens gegeneraliseerd internationaal toepasbaar. Ook zorgen we voor gepersonaliseerde zorg voor iedere individuele patiënt en dragen tegelijkertijd bij aan maatschappelijke vraagstukken van de zorg en de duurzaamheid van onze zorg. Deze kernprocessen voeren we uit met de Utrechtse aanpak: We zetten vol in op multidisciplinariteit in onderzoek, zorg en onderwijs als basis voor innovatie. We creëren sterke netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal om grensverleggend onderzoek te doen, continuïteit van en innovaties in zorg te bewerkstelligen, en om nog betere opleidingen te verzorgen. Tot slot brengen we focus aan waarop we keuzes willen maken. We verleggen grenzen binnen onze zes speerpunten: Circulatory Health, Brain, Infection & Immunity, Cancer, Child Health en Regenerative Medicine. Deze speerpunten zijn leidend in het onderzoek waarop we inzetten. We brengen focus aan in zorg op dezelfde thema’s, zodat we innovaties snel kunnen toepassen. Daarnaast zetten we in op vernieuwing van zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, en op de meest complexe zorg. En we leiden natuurlijk nieuwe generaties zorgprofessionals op vanuit dezelfde visie. Daarom geven we in Utrecht extra aandacht aan interprofessioneel leren en multidisciplinair onderwijs (‘de Nieuwe Utrechtse School’). De speerpunten versnellen we de komende jaren door innovaties op een aantal medische-inhoudelijke onderwerpen, namelijk: (1) Healthy Living, (2) Biofabrication & disease modelling, (3) Molecular science & therapy, (4) Image-guided Interventions, (5) Integrale complexe zorg voor kinderen, (6), Acuut complexe zorg en (7) De Nieuwe Utrechtse School. Hiervoor is het nodig dat we onze organisatie versterken. Hierop hebben we de afgelopen jaren al flink ingezet, en deze versterking zetten we de komende jaren onverminderd voort op de volgende zeven onderwerpen: (1) Dialoog met de patiënt, (2) Een fijne plek om te werken, (3) IJzersterke netwerken, (4) Data science en e-health, (5) Betaalbare en duurzame zorg, (6) Wendbare organisatie en (7) Goede huisvesting. DE DIVISIE BEELD & ONCOLOGIE De divisie Beeld & Oncologie is gevormd vanuit divisie Beeld en het Cancer Center van het UMC Utrecht, waar samen bijna 1.700 medewerkers werkzaam zijn. De divisie Beeld & Oncologie werkt aan belangrijke innovaties in de gezondheidszorg, levert geavanceerde patiëntenzorg die deels voortkomt uit het wetenschappelijk onderzoek dat binnen de divisie verricht wordt en verzorgt een hoogwaardig pakket van onderwijs en opleidingen. Het onderzoek binnen de divisie is op veel gebieden internationaal toonaangevend. Naast de vele innovaties op het gebied van medische beeldvorming, beeldbewerking, beelddiagnostiek en beeld gestuurde behandelingen wordt gewerkt aan nieuwe therapieën binnen de hematologie, medische oncologie en robot gestuurde chirurgie. Patiënten behandelen en genezen en de kwaliteit van leven verbeteren indien genezing niet meer mogelijk is, vormt de drijfveer van alle medewerkers van de divisie. Op het gebied van oncologie werkt Beeld & Oncologie samen met verschillende ziekenhuizen in de regio. De afdeling Radiotherapie is het bestralingscentrum voor de hele regio Midden Nederland en regelmatig ook daarbuiten. Ook verzorgen de afdelingen Radiotherapie en Radiologie alle bestralingen en beeldvormende diagnostiek voor het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Samen met externe samenwerkingspartners wordt vandaag de patiëntenzorg van en voor morgen ontwikkeld.

Profiel

Je bent bij voorkeur arts en gepromoveerd of hoogleraar met een wetenschappelijke staat van dienst in één van de disciplines oncologie, radiologie of beeld-gestuurde interventies. Je staat bekend als een erkende internationale autoriteit in haar/zijn vakgebied. Daarnaast heb je ervaring met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en de translatie daarvan naar de klinische praktijk. Je bent in staat om de verbindende schakel te vormen tussen disciplines en afdelingen, over divisies en instellingsgrenzen heen. Ook heb je leidinggevende ervaring op strategisch of bestuurlijk niveau, ervaring met publiek-private samenwerkingsverbanden is een pre. De generieke leiderschapscompetenties zijn: patiënt-/klantgericht, samenwerken, mensgericht, vernieuwen, resultaatgericht. Daarnaast zijn de vijf aanvullende leiderschapscompetenties voor divisiemanagement. Allereerst omgevingsoriëntatie: je bent op de hoogte van vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en zet deze kennis effectief in voor de patiënt en de organisatie. Daarnaast is organisatiesensitiviteit een belangrijke competentie: je vindt een goede afstemming tussen eigen belangen en die van de ander, waarbij steeds het organisatiebelang voorop staat. Je bent een goede coach: je ondersteunt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook toon je ondernemerschap/initiatief: je signaleert kansen en mogelijkheden en handelt daarnaar, durft hierbij verantwoorde risico’s te nemen. Je beschikt over besluitvaardigheid: je neemt beslissingen als de situatie daar om vraagt, hakt knopen door en schept duidelijkheid.

Het salaris voor deze 100% functie wordt nader bepaald. Het betreft een vaste arbeidsovereenkomst met een proeftijd van een jaar.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC). Wij bieden onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden. Bekijk onze arbeidsvoorwaarden en diverse extra's.

Bijzonderheden

ARBEIDSVOORWAARDEN De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. PROCEDURE Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met Merijne Bloem of Marja Suur voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook direct solliciteren via www.suurcompany.nl. Hierna nemen wij contact met u op. CONTACT Merijne Bloem, Hoofd Ontwikkeling & Mobiliteit directie P&O, m.h.bloem@umcutrecht.nl Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl Suur & Company Euclideslaan 1 3584 BL Utrecht T: 0850 – 734 734 www.suurcompany.nl

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met de contactpersoon, Merijne Bloem, Hoofd Ontwikkeling & Mobiliteit directie P&O, telefoonnummer: contactinformatie , e-mail: m.h.bloem@umcutrecht.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures op Medische banenbank | Werk(t) in zorg en welzijn