Directeur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Directeur JTVA

De Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam is een door de overheid erkende instelling voor jeugdtandverzorging en stelt zich ten doel de gebitsgezondheid van personen van nul tot achttien te bevorderen door:

 • het realiseren van een zo groot mogelijke deelname aan de jeugdtandverzorging;
 • het onderhouden van de benodigde contacten met de daartoe geëigende instanties;
 • het organiseren van individuele preventieve en curatieve tandheelkundige zorg op scholen.

 De tandartsen van de JTVA behandelen kinderen op de basisschool voornamelijk door scholen te bezoeken met mobiele tandheelkundige installaties. Op deze wijze worden ruim 22.000 kinderen op 170 scholen behandeld. Leerlingen van het voortgezet onderwijs (en ouder) worden opgeroepen op een van de vier vaste praktijken in Amsterdam West, Noord en in Oost. In deze praktijken worden ongeveer 5.000 jongeren behandeld. Het aantal ingeschreven patiënten bij de JTVA bedroeg eind 2018 26.448.

De overheid wil goede tandverzorging voor kinderen en jongeren stimuleren mede door de jeugdtandverzorging tot 18 jaar te subsidiëren. Deze subsidies worden elk jaar opnieuw vastgesteld en toegekend. De JTVA stelt daartoe elk jaar een begroting op. Op basis van deze begroting en de gesprekken met zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis geven de zorgverzekeraars het akkoord en geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een beschikking af. Vervolgens ontvangt de JTVA haar jaarlijkse subsidie, de zogenaamde Instellingstoeslag en de Haal- en Brengservice. De NZa zorgt ervoor dat alle zorgverzekeraars in Nederland de beschikking volgen en de subsidies betalen aan de JTVA.

 De JTVA wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit drie personen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. De directeur vormt samen met een tandartsmanager het duaal- management van de JTVA dat integraal verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, de organisatie van de JTVA en het leidinggeven binnen het bureau JTVA, dat bestaat drie bureaumedewerkers. De JTVA heeft in totaal 17 medewerkers (7 fte) in dienst.

Het bureau functioneert als een facilitaire en coördinerende organisatie ter ondersteuning aan de tandartsen. De tandartsen zijn als zelfstandig ondernemer werkzaam en zijn verenigd in een maatschap met een eigen bestuur waarin het stichtingsbestuur is vertegenwoordigd.

De tandartsen hebben dus geen arbeidsovereenkomst met de JTVA, maar een aansluitingsovereenkomst. De tandartsen zijn mede bepalend voor het te vormen beleid en zijn actief betrokken bij de uitvoeringsorganisatie, onder andere door deel te nemen aan werkgroepen en commissies.

Op dit moment zijn er 29 tandartsen in de maatschap verenigd. De assistenten zijn in dienst van de tandartsen.

Speerpunten 

De afgelopen jaren is de JTVA gegroeid tot een professionele organisatie met een goede naam. Ondanks het grote bereik dat de JTVA heeft blijkt toch dat nog steeds zo’n 25% van de Amsterdamse kinderen (ongeveer 27.000), niet naar de tandarts gaat. Gezien haar kerntaak, namelijk het bieden van tandheelkundige zorg aan zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Amsterdam, is dit een belangrijk speerpunt dat samen met het blijven leveren van de beste kwaliteit van zorg de komende jaren permanent hoog op de agenda staat.

Meer informatie is te vinden op de website www.jtv-amsterdam.nl.

Directeur 

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige directeur komt de JTVA graag in contact met een kandidaat voor de functie van Directeur.

Als directeur van de JTVA bent u de verbinder in de organisatie. In deze functie faciliteert u zowel de interne als de externe samenwerking met het uitgangspunt de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdtandverzorging in Amsterdam.

Tot de hoofdtaken van de directeur behoren

 • Het (mede) ontwikkelen en bewaken van kwaliteitsbeleid gericht op het optimaliseren van de tandheelkundige zorg.
 • Het voeren van de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars.
 • Het in beeld brengen en houden van de sterke en zwakke punten van de JTVA en kansen en bedreigingen voor een goede (financiële) bedrijfsvoering voor ogen houden.
 • Leiding geven aan de medewerkers van de JTVA.
 • Het inschatten van relevante ontwikkelingen in de professionele omgeving en het vertalen daarvan naar waarde voor de JTVA.
 • Het actief beïnvloeden van de markt, waaronder het bevorderen van de instroom van nieuwe patiënten.
 • Het zorgdragen voor een goede facilitaire ondersteuning van het primaire proces.
 • Een bindende factor zijn voor het personeel en de tandartsen.
 • Het onderhouden van interne en externe contacten.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Meerjarige ervaring in een integraal verantwoordelijke managementfunctie.
 • Aantoonbare ervaring als strateeg en onderhandelaar.
 • Aantoonbare ervaring met het opbouwen van een netwerk en het onderhouden van interne en externe relaties.
 • Affiniteit met de zorg en de doelgroep.
 • Kennis van en ervaring in de mondzorg is een pré.

Eigenschappen 

 • Verbindende teamspeler. 
 • Transparant en communicatief.
 • Toont lef en zet koers uit.
 • Ondernemend en innovatief.
 • Uitstekend gesprekspartner.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot in week 21 en 22.
 • De selectie- en adviesgesprekken vinden plaats in week 24 en 25.

Van der Vliet & Van der Schoot onderbouwt de benoeming met een test volgens de Lifo®methode. In het eindstadium van de selectieprocedure zullen tevens van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

Sollicitaties graag voor 11 mei via guusje@vandervlietvanderschoot.nl.

Contactpersoon en informatie

Guusje van der Schoot: contactinformatie

Van der Vliet & Van der Schoot Prinsengracht 650 1017 KV Amsterdam

www.vandervlietvanderschoot.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen