Directeur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/directeur/

Directeur

RijnmondNet

RijnmondNet staat garant voor veilige, betrouwbare diensten en ondersteuning op het gebied van transmurale gegevensuitwisseling.

In de zorg is een goede digitale uitwisseling van medische gegevens tussen alle betrokken partijen (instellingen, professionals, patiënten) een voorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. Deze goede, digitale gegevensuitwisseling vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie teneinde deze uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.

Vanuit deze visie is de missie van RijnmondNet als volgt te verwoorden:

“RijnmondNet is dé regionale samenwerkingsorganisatie die de uitwisseling van medische gegevens faciliteert voor en door de zorg.”

Om deze missie te realiseren heeft RijnmondNet in de regio een aantal functies. Deze functies geven richting aan alle werkzaamheden van RijnmondNet:

1. RijnmondNet is een netwerkplatform;
2. RijnmondNet is faciliterend in de ketensamenwerking;
3. RijnmondNet definieert, in opdracht van en/of in samenwerking met regionale partners, programma’s en
projecten;
4. RijnmondNet levert, in opdracht van opdrachtgevers, diensten.

Producten RijnmondNet

RijnmondNet Point
RijnmondNet Point is het elektronisch transferdossier voor de transfer en zorgoverdracht van patiënten vanuit de ziekenhuizen naar de langdurige zorginstellingen.

ZorgMail
Via ZorgMail, ook wel bekend als Lifeline en Edi-fact, kunnen zorgverleners op een veilige manier berichten uitwisselen.

Beeld- en documentservice
Binnen de regio RijnmondNet worden patiënten geregeld vanuit andere ziekenhuizen doorverwezen naar andere ziekenhuizen of zorginstellingen. Door gebruik te maken van de RijnmondNet beeld- en documentservice (XDS) kunnen zorginstellingen digitaal op een gestandaardiseerde wijze medische informatie met elkaar uitwisselen.

Beveiligde toegang Rijnmond
De Beveiligde toegang Rijnmond biedt informatie aan burgers en patiënten en faciliteert de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners vanuit de visie ‘’Medische gegevens zijn van grote waarde, zijn strikt vertrouwelijk en het eigenaarschap blijft bij de bron.’’

Projectondersteuning
Projecten die RijnmondNet uitvoert, zelfstandig en/of in opdracht van partners, dienen het algemeen belang in de gezondheidszorg. RijnmondNet begeleidt en ondersteunt verscheidene projecten vanuit haar expertise op het gebied van zorg(innovatie). Vanuit de centrale rol stelt RijnmondNet zich op als bruggenbouwer voor de verschillende instellingen in een project.

Naast de ondersteuning van projecten, biedt RijnmondNet ook de dienst ‘’projectleiding” aan. De projectleiding is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van een project. De infrastructuur wordt stap voor stap opgebouwd, projectinitiatieven worden vergeleken met eerdere opgeloste vraagstukken en indien nodig worden stakeholders betrokken om tot een succesvol project te komen.

Organisatiestructuur
Het bestuur wordt gevormd door de bestuurders van de aangesloten partijen. Dit betreft ziekenhuizen, diagnostische centra, 1e-lijns organisaties en VVT-instellingen. Met ingang van 2020 zal er een nieuw vormgegeven governance model van kracht zijn.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, die eindverantwoordelijk is voor beleid en resultaten van de organisatie.

De front- en backoffice bestaat uit 12 medewerkers. Zij halen hun arbeidsvreugde uit de ontstane uitdagingen en het verwezenlijken van creatieve oplossingen.

Informatie
Meer informatie is te vinden op de website: www.rijnmondnet.nl


Profiel Directeur

U bent eindverantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de dienstverlening van RijnmondNet.

De ontwikkeling van een nieuwe governance structuur per 1-1-2020 onderstreept de noodzaak, urgentie en tevens het momentum voor een directeur die als boegbeeld een versnelling in projecten aanbrengt alsmede de aangesloten partijen verbindt om de breed gedragen regiovisie uit te werken en deze in projecten ten uitvoering te brengen.

U bent te typeren als een stevige persoonlijkheid. Op voortvarende wijze bereidt u strategische besluitvorming voor en stuurt u vervolgens op de uitkomsten. Als boegbeeld en vaandeldrager van RijnmondNet verkrijgt u door uw kennis, kunde en betrouwbaarheid snel het vertrouwen van zowel interne als externe stakeholders.

U geeft leiding aan de medewerkers van de front- en backoffice. U legt verantwoording af aan het bestuur van RijnmondNet.

Kernverantwoordelijkheden/taken

 • Continueren en versterken van de positie van RijnmondNet.
 • Uitvoering geven aan het externe relatiebeheer, onderhouden van vruchtbare netwerkrelaties met vertegenwoordigers van alle zorgdomeinen; dit betreft bestuurders, directies, ICT-professionals en last but not least zorgprofessionals
 • Ontwikkelen en uitvoering geven aan de groeistrategie en de interne organisatie in termen van middelen en personeel hierop afstemmen.
 • Initiatieven ontplooien en creëren van een breed draagvlak bij alle betrokken partijen voor de verdere uitbouw van RijnmondNet met het doel om te groeien naar een toekomstig shared service center.
 • Verbreden van de dienstverlening op het vlak van zorgcommunicatie in navolging van andere regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland.
 • Alert inspelen op externe regionale en landelijke ontwikkelingen en marktsignalen en de hieruit verkregen informatie vertalen in concrete activiteiten en nieuwe producten en diensten.
 • Samen met partijen in de regio organiseren van landelijke subsidieaanvragen voor projecten die ten doel hebben om de digitale uitwisseling van medische data verder te optimaliseren.
 • Onderhouden van diverse zakelijke relaties met toeleveranciers (hard- en software) en uitonderhandelen van gunstige leveringsvoorwaarden.
 • Verantwoording dragen voor de financiële resultaten en continuïteit van RijnmondNet en doorvoeren van efficiencyverbeteringen in de bedrijfsvoering van de interne organisatie.
 • Borgen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening en zorgdragen voor een adequaat kwaliteitsmanagement.
 • Inspirerend en coachend leiding geven aan de front- en backoffice en zorgdragen voor goede interne afstemming, prioritering en cohesie.

Kennis en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring als manager/directeur in een zorg- of zorggerelateerde organisatie.
 • Ruime kennis van processen van zorgcommuncatie in zijn algemeenheid, en standaardisatie in het bijzonder, in verschillende deelsectoren van de gezondheidszorg.
 • Affiniteit met inhoudelijke ICT processen in de zorg (e-health toepassingen en mogelijkheden).
 • Ondernemend en vernieuwend, sterk in het optimaliseren van de bedrijfsvoering/bedrijfsprocessen.
 • Ervaring met projectmanagement.
 • Inspirerende peoplemanager, bindt en boeit professionals.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden op alle niveaus.

Kerncompetenties

 • Straalt senioriteit uit, koersbepalend en vasthoudend.
 • Bruggenbouwer en netwerker, wint het vertrouwen van gesprekspartners, ‘verdient’ mandaat en krijgt zaken van de grond.
 • Integer, betroken, direct en kritisch, staat open voor feedback.
 • Organisatiesensitief, uitstekend gevoel voor mensen en hun individuele belangen en drijfveren.

Bezoldiging

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.


(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen