Directeur Bedrijfsvoering (Financiën & HRM)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Het St. Jans Gasthuis Weert (SJG Weert) biedt excellente basiszorg voor patiënten in de regio Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Een breed aanbod van hoogwaardige behandelingen, dicht bij huis. Met prominente aandacht voor kwetsbare ouderen en mensen met oncologische aandoeningen, groepen patiënten die mede als gevolg van de vergrijzing in aantal toenemen.

SJG Weert is een netwerkziekenhuis dat sterk is in samenwerking. Door goede samenwerking met omliggende ziekenhuizen levert het ziekenhuis uitstekende patiëntenzorg voor bijvoorbeeld cardiologische, neurologische en chirurgische patiënten. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met ziekenhuizen in bijvoorbeeld Veldhoven, Eindhoven, Roermond en Maastricht. Door de samenwerking met het Alexander Monro ziekenhuis in Bilthoven brengt SGJ Weert sinds begin 2020 de expertise van een gespecialiseerde borstzorgkliniek binnen handbereik van patiënten uit heel Zuidoost-Nederland. Binnen het ziekenhuis heeft kwaliteit van zorg de hoogste prioriteit. Patiënten zijn zeer tevreden over de zorg en dienstverlening van SJG Weert.

SJG Weert kenmerkt zich als een financieel gezond ziekenhuis. Het ziekenhuis is goed voorbereid voor de komende jaren en verwacht ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor zorginnovatie en investeringen.

Beleid

SJG Weert heeft recentelijk de strategie herijkt en geëvalueerd in termen van het zorgportfolio, de zorgprocessen en de exploitatie. Waardegedreven zorg wordt de standaard. Vanuit de diverse centra zullen prestaties per aandoening worden vastgelegd en wordt de zorg afgestemd op wat de patiënt wenst, verwacht en ervaart van VBHC.

Het jaar 2020 wordt een bepalend jaar voor de vernieuwbouwplannen: SJG Weert bouwt aan een ziekenhuis voor de toekomst. Er is een nieuwe visie ontwikkeld voor de poliklinieken met onder meer aandacht voor toepassing van ICT, maximale benutting van ruimte en veranderende werkprocessen. Recente met de coronacrisis samenhangende inzichten worden hierbij mede in beschouwing genomen.

SJG Weert profileert zich als een aantrekkelijke werkgever en wil zo goed mogelijk aansluiten bij wat professionals kunnen en ambiëren. Strategische personeelsplanning en beleid gericht op duurzame inzetbaarheid zijn hierbij cruciaal.

Organisatiestructuur

Het ziekenhuis wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Er zijn drie clusters (Sector poliklinieken & functieafdelingen; Behandelcentrum, Zorglogistiek & Kliniek; Medische Ondersteuning). Elk cluster wordt aangestuurd door een clustermanager. Daaronder bestaat het primaire zorgproces uit een zevental centra, geleid door teammanagers. Dit zijn het centrum Bewegen, centrum Hart, Vaat en Longen, centrum Buik & Organen, centrum Vrouw, Moeder & Kind, het centrum Zintuigen, het centrum Oncologie en het centrum Ouderenzorg. Per centrum werken alle specialismen die bij de behandeling van een ziektebeeld of patiëntencategorie betrokken zijn integraal samen rond en met de patiënt.

Meer informatie

Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2019, is te vinden op www.sjgweert.nl.

Functieomschrijving

Positie en typering

U bent in de transitieperiode tot oplevering van de vernieuwbouw (naar verwachting in 2024/2025) verantwoordelijk voor het strategische financiële beleid alsmede voor het strategische HR beleid van SJG Weert. Het accent ligt op de strategisch-financiële portefeuille. U maakt deel uit van het managementteam en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Tevens heeft u een adviserende taak en levert u daardoor een bijdrage aan de ontwikkeling van de strategie alsmede aan de beleidsvoorbereiding.

U geeft hiërarchisch direct leiding aan de manager Financiën en aan de manager HR. De manager Financiën geeft leiding aan de teammanager van de afdelingen Financiële Administratie (FA) en Salarisadministratie (SA), en aan de teammanager van Planning & Zorgcontrol. De manager HR geeft leiding aan de afdeling HR waarin de HR-adviseurs ressorteren alsmede aan de teammanager van de afdeling Opleidingen. In totaal geeft u (in-)direct leiding aan ca. 27 fte (Financiën 16 fte, HR 11 fte).

U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de human factor. U bent sterk gericht op samenwerking en stelt zich op als aanwezige, kritische en proactieve sparringpartner voor de Raad van Bestuur, de medische staf en de MT leden.

Resultaatgebieden, in het bijzonder t.a.v. Financiën

 • In samenwerking met de directeur Bouw, realiseren van een optimale organisatie en uitvoering van het complexe vernieuwbouwtraject, met de focus op minimale budgetoverschrijding en het behoud van verantwoorde vermogensparameters. Realiseren van de tegen die achtergrond opgestelde ombuigingsplannen.
 • Adviseren en optreden als primaire contactpersoon naar het MSB SJG Weert gericht op de realisatie van de gelijkgerichte belangen van ziekenhuis en MSB.
 • Adviseren op financieel gebied bij het beheren van bestaande samenwerkingsrelaties alsmede bij het aangaan van nieuwe allianties, die de positie van SJG Weert als netwerkziekenhuis kunnen versterken.
 • Zorgdragen voor een optimale aansturing van de uitvoering van de financiële processen en bijdragen aan het bewaken en versterken van de bedrijfseconomische en financiële basis van SJG Weert.
 • Bijdragen aan de doorontwikkeling van de portfolio analyse/profielkeuze vanuit financieel strategisch perspectief.
 • Bijdragen aan de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden- en volumes.
 • Op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de zorgmarkt, ontwikkelingen op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen, vertalen van deze ontwikkelingen naar het beleid van de organisatie en adviseren van de Raad van Bestuur hieromtrent.
 • Toezien op goede sturing van de planning en control cyclus, monitoren van de realisatie van productieafspraken en tijdig ingrijpen indien doelstellingen niet behaald lijken te worden.
 • Sturen op totstandkoming van de (meerjaren)begroting, financieel gezonde bedrijfsvoering en jaarrekeningen op basis van wettelijke voorschriften en de regelgeving van financierende instanties.
 • Vertegenwoordigen, zowel intern- als extern, van de financiële beheerfunctie en als accountmanager onderhouden van contacten met o.a. financiers.
 • Coachend leidinggeven aan de manager van de afdeling Financiën, inspireren en motiveren zodat diens vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten nog verder worden aangescherpt.

Resultaatgebieden, In het bijzonder t.a.v. HR

 • Leiding geven aan een verandertraject (organisatie, zorgprofiel, vernieuwbouw samenkomend in het programma Fit voor de Toekomst) dat SJG Weert heeft ingezet en dat gepaard zal gaan met een reorganisatie.
 • Zorgdragen voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en optimale voorwaarden creëren voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • SJG Weert positioneren als aantrekkelijke werkgever door het ontwikkelen en implementeren van strategisch HR beleid, dat zich verbindt met vraagstukken als de veranderende (krimpende) arbeidsmarkt, sociale innovatie en de jonge(re) generaties op de arbeidsmarkt. In dit kader realiseren van effectieve strategische arbeidsmarktcommunicatie, zorgdragen voor een juiste toepassing van CAO afspraken en andere arbeidsvoorwaarden.
 • Adviseren van Raad van Bestuur en MT bij beleidsvoorbereiding en besluitvorming inzake sociaal-organisatorische vraagstukken teneinde een doelmatige bedrijfsvoering te realiseren in lijn met de doelstellingen van SJG Weert.
 • Als lid van het MT initiëren van de ontwikkeling van het sociaal en financieel-economisch kader van SJG Weert op strategisch niveau.
 • Mede zorgdragen voor het zodanig inrichten en positioneren van de afdeling HR in deze veranderende organisatie dat continuïteit, efficiëntie en effectiviteit is gewaarborgd.
 • Coachend leidinggeven aan de manager van de afdeling HR, inspireren en motiveren zodat diens vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten nog verder worden aangescherpt.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfskunde/-economie of accountancy.
 • Gedreven manager met ruime ervaring met (financiële) bedrijfsvoering binnen een zorgorganisatie (bij voorkeur een ziekenhuis).
 • Stevige financiële basis, kennis van en ervaring met human resources management en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.
 • Ervaring met het initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsrelaties en realiseren van kansen met externe partijen.
 • Bij voorkeur ervaring met het coördineren van complexe financieringsprojecten (b.v. bouwprojecten).
 • Ervaring met harmonieuze en constructieve samenwerking met medisch specialisten.
 • Kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Ambitieus, ondernemend, zakelijk en innovatief.
 • Samenwerkingsgerichte teamplayer en netwerker, hecht veel belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Analytisch scherp, resultaatgericht, slagvaardig, neemt de regie en toont eigenaarschap.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.   In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.   Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:

Marja Suur, Partner Monica van der Ven, Personal Assistant T: 0850 – 734 734

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen