Directeur-bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Voor Zorghotel De Kim in Noordwijk aan Zee zoekt SLIM partner in search een directeur-bestuurder.  
Onderstaand functieprofiel kunt u downloaden op
  slimsearch.nl/vacatures.

Zorghotel De Kim

De Kim is een zorghotel, gelegen op een fantastische plek in Noordwijk aan Zee. Het zorghotel heeft een prachtige ligging pal achter de boulevard. Een verblijf aan zee in Zorghotel De Kim is voor veel mensen ideaal om te revalideren of op adem te komen.
De Kim beschikt over veertig luxe kamers van alle gemakken voorzien en afgestemd op de wensen en behoeften van de gasten.
De gasten komen naar Zorghotel De Kim om te herstellen, bijvoorbeeld na een operatie of om aan te sterken. Het zorghotel is er onder andere voor mensen die het ziekenhuis mogen verlaten maar er nog niet aan toe zijn om naar huis te gaan. Zorghotel De Kim richt zich op dit moment op volwassenen met een lichte zorgvraag. Het verblijf is altijd tijdelijk en gericht op terugkeer naar huis. De Kim is dan de perfecte brug tussen ziekenhuis en thuis.

De zorg en revalidatie kan worden aangevuld met een gepersonaliseerd servicepakket.
De Kim draagt met trots het predicaat ‘SNHZ-erkend zorghotel’. SNHZ - Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels – heeft een eigen kwaliteitskeurmerk. De aangesloten zorghotels worden daarmee door de meeste zorgverzekeraars erkend.
Naast een herstelverblijf, biedt De Kim ook respijtzorg, aangepaste en gewone vakanties.

Gasten verblijven bij De Kim omdat zij dat zelf wensen. De Kim heeft geen zorgplicht, zij bieden een vorm van thuiszorg en zijn geen WTZi-zorginstelling. Zij moet het op dit moment voornamelijk hebben van de particuliere markt. De gasten van De Kim komen uit heel Nederland.

De vereniging ‘Willen is Kunnen’ (WIK) is 100% aandeelhouder van Zorghotel De Kim. De vereniging WIK organiseert sinds 1909 herstelzorg en is opgericht in Amsterdam. Destijds is de vereniging opgericht door en voor Amsterdams gemeentepersoneel. De leden krijgen een financiële tegemoetkoming wanneer ze tijdens een herstelperiode niet naar huis willen of kunnen en als gast willen verblijven in De Kim. WIK telt momenteel ruim 4000 leden, de leden komen tegenwoordig uit het hele land. Jaarlijks vindt er een algemene ledenvergadering plaats.
Sinds 2017 is de vereniging WIK partner van het landelijk initiatief ‘Alles is gezondheid’ van het ministerie van Volksgezondheid. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de vitaliteit en het herstel van haar leden. Deze doelen tracht de vereniging onder andere te bereiken door het (laten) exploiteren van een eigen zorghotel: Zorghotel De Kim.

De tevredenheidsonderzoeken geven weer dat de gasten van het zorghotel zeer tevreden zijn.
De score op Zorgkaart Nederland is 9.3 en booking.com geeft het zorghotel 4 sterren en daarmee een goede reputatie in heel Nederland.
Momenteel heeft De Kim een gezonde exploitatie en financiële basis. De organisatie is zeer levensvatbaar en toekomstbestendig. De organisatie is trots op wat zij hebben bereikt.
Het zorghotel heeft momenteel een omzet van rond de 3 miljoen.

Organisatiestructuur

Zorghotel De Kim biedt met 45 medewerkers formele en informele zorg aan de gasten van het zorghotel. Naast de directeur-bestuurder zijn de manager zorg en de manager hotel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het hotel.
Zorghotel De Kim staat sinds haar nieuwbouw in 2004 geregistreerd als besloten vennootschap. Zij heeft een eenhoofdig bestuur (directeur-bestuurder) en een vierhoofdige Raad van Commissarissen (RvC). De RvC van Zorghotel De Kim vormt tevens het bestuur van de vereniging ‘Willen is Kunnen’ (WIK). De RvC van de werkorganisatie De Kim en het bestuur van ledenorganisatie van de WIK zijn onlangs geïntegreerd.
Meer informatie over Zorghotel De Kim en de vereniging WIK is te vinden op www.zorghoteldekim.nl

De toekomst van de organisatie

Zorghotel De Kim wil de komende periode voortbouwen op haar goede naam en waar mogelijk uitbreiden. De Kim zal een moderne zorg-organisatie gaan worden waarin de komende jaren zorg, hospitality en horeca meer geïntegreerd zullen worden.
De deskundigheid en kwaliteit van de medewerkers in de formele en de informele zorg moeten hierop blijven aansluiten.

De nieuwe directeur-bestuurder zal beginnen met een nieuwe strategische koers te maken voor de komende jaren. In die strategische koers zal aandacht besteed worden aan:
•    Een stabiele hogere bezetting bewerkstelligen;
•    De doelgroep mogelijk verbreden naar herstel gasten met een zwaardere zorgbehoefte;
•    Het regionetwerk van ziekenhuizen, klinieken, eerstelijns partners en zorgverzekeraars activeren;
•    Een intensivering van marketing en sales;
•    Een aantal verbeteringen en veranderingen in het gebouw realiseren;
•    Aanbod van fysiotherapie uitbouwen;
•    Interne organisatie aanpassen aan de veranderingen;
•    Samenwerking intensiveren met de vereniging WIK;
•    De strategische relatie van De Kim met zorginstelling ActiVite uitbouwen.

Boven beschreven transitie zal de nieuwe directeur-bestuurder in gang gaan zetten.
Door onder andere de samenwerking met ActiVite kan De Kim ook in contact komen met gasten die een zwaardere zorgvraag hebben en zodoende een stabielere bezetting krijgen.
De organisatiestructuur van De Kim zal daarop kunnen worden aangepast.

De functie van directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van het zorghotel en is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, strategie en beleid, alsmede de daaruit voortvloeiende resultaten, kwaliteit en veiligheid van de zorg- en hotelactiviteiten.
De directeur-bestuurder is het boegbeeld van Zorghotel De Kim. De directeur-bestuurder geeft integraal leiding aan het zorghotel waarbij ruimte is voor innovatie en creativiteit. Hij/zij combineert een inhoudelijke affiniteit met de zorg met een goed gevoel voor hospitality, horeca en ondernemerschap. Hij/zij zal externe contacten onderhouden die de positie van Zorghotel De Kim versterken. De nieuwe directeur-bestuurder is uitdrukkelijk onderdeel van de organisatie, is zichtbaar en aanspreekbaar voor alle betrokkenen.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van Zorghotel De Kim.

Aandachtsgebieden

•    Uitzetten van de strategische koers voor de komende jaren en deze koers op transparante wijze vertalen in concrete, zichtbare stappen;
•    Besturen en integraal leidinggeven aan het zorghotel;
•    Optreden als boegbeeld van Zorghotel De Kim en bijdragen aan continuering van het huidige positieve imago;
•    Zorghotel De Kim krachtig blijven positioneren in de omgeving, door goede contacten te onderhouden met relevante stakeholders, zoals zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en andere aanbieders van zorg en welzijn;
•    Versterken en uitbouwen van de huidige samenwerkingsrelaties vanuit een initiërende rol;
•    Borgen van de financiële continuïteit en een efficiënte en inzichtelijke bedrijfsvoering;
•    Zorgdragen voor het pand, vanuit het besef dat een gedegen aantrekkelijk pand steeds meer een bepalende concurrentiefactor zal worden;
•    Fungeren als aanspreekpunt en sparringpartner voor het management en het personeel;
•    Investeren in opleiding en professionaliteit van medewerkers en zorgdragen voor een wervend HR-beleid, zodat Zorghotel De Kim een aantrekkelijke werkgever blijft;
•    Zorgdragen voor een goede samenwerking met de vereniging WIK;
•    Investeren in een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Commissarissen, alsmede zorgdragen voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen en verder vormgeven aan moderne governance.

De nieuwe directeur-bestuurder beschikt over

•    Academisch werk- en denkniveau;
•    Leidinggevende ervaring opgedaan in een particuliere kliniek, zorgpraktijk, extramurale zorgorganisatie of zorghotel of vanuit een andere commerciële zorgomgeving;
•    Ervaring in het ontwikkelen van strategische visies en het vertalen hiervan naar concrete en zichtbare acties in een organisatie;
•    Visie op de zorg in combinatie met hospitality en horeca;
•    Kennis en ervaring op gebied van financiën en bedrijfsvoering;
•    Ervaring met het proactief inspelen op vragen van de toekomst en ontwikkelingen in de markt vertalen naar consequenties voor een organisatie;
•    Ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten met relevante stakeholders, zorgverzekeraars etc.;
•    De drive en interesse om innovaties door te voeren vanuit een gastenperspectief;
•    De gave om een inspirerend klimaat te scheppen waarin kwaliteit van zorg, gastvrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker centraal staan;
•    Bestuurlijke sensitiviteit met gevoel voor verhoudingen;
•    Gevoel voor de specifieke wensen van gasten.

Persoonlijkheidsprofiel

De nieuwe directeur-bestuurder brengt nieuw elan. Met eigenschappen als energie, empathie, bescheidenheid en loyaliteit zal hij/zij draagvlak krijgen. Een ondernemer met affiniteit voor de zorg die dienstbaarheid als een belangrijke asset ziet en die het woord hospitality als levensmotto heeft. Hij of zij is wendbaar en voelt aan welke rol vervuld moet worden in de situatie en context die aangetroffen wordt. Hij/zij beleeft zichtbaar plezier aan zijn/haar werk, is niet afwachtend, maar pro-actief en neemt initiatief om zaken voor elkaar te krijgen. Daarnaast kan de nieuwe directeur-bestuurder op verschillende niveaus acteren en anticiperen op relevante ontwikkelingen. Een leider die de verbinding zoekt tussen alle onderdelen van de organisatie en representatief is in en voor het landschap van de hotelzorg. Een leider die zichtbaar is op alle niveaus in en buiten de organisatie.

Competenties

•    Leidinggeven
•    Visie
•    Durf
•    Netwerken
•    Resultaatgerichtheid
•    Innoverend vermogen
•    Omgevingsbewustheid
•    Initiatief

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de beloningscode bestuurders in de zorg en de Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-1 max € 111.000). De ervaring en kennis zal van invloed zijn op de inschaling binnen de WNT-1.

Procedure en aanvullende informatie

De procedure wordt begeleid door SLIM partner in search. Xandra Slim-Koorstra zal de gesprekken voeren met kandidaten die in potentie geschikt zijn voor de functie. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van SLIM partner in search in Amsterdam.
De curricula vitae van de geschikte kandidaten zullen worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan zullen er vier kandidaten worden geselecteerd die in aanmerking komen voor de sollicitatiegesprekken met de selectiecommissie. Deze kandidaten maken een Talenten en Motivatie Analyse (TMA). De beoogde kandidaten/kandidaat zullen worden/wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek. De gekozen kandidaat zal een kennismakingsgesprek hebben met het Management Team. Daarna volgt nog het arbeidsvoorwaardengesprek. Het streven is de procedure voor 1 november a.s. af te ronden en dat de gekozen kandidaat per 1 januari 2021 in dienst treedt.
In het eindstadium van de procedure worden referenties ingewonnen en een VOG opgevraagd.
Benoeming geschiedt door de Raad van Commissarissen.

De standplaats is Noordwijk aan Zee.

Planning

•    Gesprekken met SLIM partner in search zijn gepland in week 40 en 41
•    Long-list bespreking met opdrachtgever 9 oktober (ochtend)
•    Kandidaten maken TMA en nabespreking week 42 (herfstvakantie)
•    De eerste selectieronde 20 of 21 oktober
•    De tweede selectieronde 26 oktober
•    Kennismakingsgesprek met het Management Team 28 oktober
•    Arbeidsvoorwaardengesprek 29 of 30 oktober
•    Afronding procedure voor 1 november 2020

Solliciteren en contact

Dit functieprofiel kunt u downloaden op  slimsearch.nl/vacatures.
Wanneer u geïnteresseerd bent in de betreffende functie ontvangt SLIM partner in search graag vóór 26 september 2020 uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt dit mailen naar info@slimsearch.nl
Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar. Xandra Slim-Koorstra 06 – contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen