Voorzitter Raad van Bestuur

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Voorzitter Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
23 september 2022
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

SPAARNE GASTHUIS

Een rijk verleden

Het Spaarne Gasthuis heeft een lange en rijke historie die teruggaat tot 1581. Van oudsher is ons ziekenhuis een veilig baken, open voor mensen die zorg nodig hebben, ongeacht hun achtergrond of status. Een gasthuis dat de armen van de stad bij ziekte of ongeval ontving. Een eeuwenoude traditie van naastenliefde en gastvrijheid. Een paar eeuwen en vele fusies later is het Spaarne Gasthuis nog steeds een vaste waarde in onze omgeving. Net als de broeders en zusters van weleer staan we dag en nacht klaar voor de inwoners van onze regio: zij kunnen bij ons terecht voor gastvrije en mensgerichte zorg van hoge kwaliteit. 

Een mooie toekomst

De wereld van de zorg verandert doorlopend. Door vergrijzing neemt de zorgvraag in de toekomst alleen maar toe. Patiënten stellen steeds meer eisen aan service en expertise. Ze willen meer en meer zelf de regie over hun zorg en behandeling. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Er is in heel Nederland een tekort aan zorgpersoneel. Het is onze ambitie om te midden van al deze ontwikkelingen de zorg van de toekomst blijvend vorm te geven voor onze regio. Samen met elkaar, samen met patiënten en samen met onze zorgpartners.

Wij zijn het Spaarne Gasthuis

Wat ons verleden en onze toekomst verbindt en altijd overeind blijft, is ons zorghart. Alles wat we doen begint met de wens de best mogelijke zorg te leveren. In ons gasthuis komen alle denkbare emoties samen. We verwelkomen nieuw leven. We lopen met mensen mee bij ziekte, behandeling en genezing. En we nemen afscheid van mensen die het leven los moeten laten. We delen vreugde, pijn, angst, verdriet en hoop. Het leven in een notendop. Onze professionals zijn daarbij ons visitekaartje. Want het Spaarne Gasthuis is geen gebouw. Het Spaarne Gasthuis bestaat uit mensen, verbonden door hun passie voor de zorg. Wij zijn het Spaarne Gasthuis.

Samen leveren we topzorg in de regio

Het Spaarne Gasthuis bevindt zich als topklinisch opleidingsziekenhuis in de voorhoede als het gaat om kwaliteit in patiëntenzorg. In ons ziekenhuis worden de dokters en verpleegkundigen van de toekomst opgeleid. Er is veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie, met als doel om de patiëntenzorg beter te maken. Door doorlopend te verbeteren leveren we een onmisbare bijdrage aan de gezondheid en de kwaliteit van leven in onze regio. Dat doen we samen met de patiënt en samen met onze ketenpartners.

Mensen maken het verschil

Het is onze ambitie om de zorg blijvend vorm te geven voor onze regio. Nu en in de toekomst. Onze professionals zijn daarbij ons goud. En we zorgen goed voor elkaar. Want mensen maken het verschil. We geven elkaar ruimte en vertrouwen voor onze eigen verantwoordelijkheden. We zijn flexibel, staan open voor andere manieren van werken en voor nieuwe samenwerkingen. Alleen zo zijn en blijven we samen voorbereid op de toekomst.

Samen nemen we betere beslissingen

We verbeteren onze zorg door patiënten en hun naasten te betrekken. Bij de zorg, hun behandeling en bij het beleid van het ziekenhuis. Als patiënten meer grip ervaren op hun ziekte en behandeling heeft dat een positief effect. Op hun zorgtraject, hun gezondheid en de kwaliteit van leven. Daarvan zijn we overtuigd en daarvoor zetten we ons in. We willen het ziekenhuis zijn dat het beste is in het luisteren naar en betrekken van onze patiënten, hun naasten en onze ketenpartners. Want samen nemen we betere beslissingen.

Huidige situatie

Het Spaarne Gasthuis is sterk in beweging. De COVID-pandemie jaren zijn we tot nu toe goed doorgekomen, met saamhorigheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Deze jaren hebben een zware wissel getrokken op personeel en patiënten. In de regio is veel zorg uitgesteld. Er is veel bereikt in de afgelopen jaren en er liggen mooie en cruciale uitdagingen in het verschiet. Allereerst op het vlak van verbinden, herstellen en helen tijdens en na de pandemie. Daarnaast op het gebied van herinrichting en verdere digitalisering en innovatie van de zorg, huisvesting, nieuwbouwplannen en een organisatieherinrichting om grip te blijven houden op de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie. 

Op het gebied van leiderschapsontwikkeling en “de patiënt als gast” is veel bereikt. Hierop zal nog stevig worden doorontwikkeld evenals op de samenwerking met de verschillende advies- en medezeggenschapsorganen in het ziekenhuis.

Het Spaarne Gasthuis is een ziekenhuis waarin geëxcelleerd wordt in onderwijs en onderzoek, waar samen met partners gepassioneerd professionele topzorg geleverd wordt en met elkaar het beste behandelplan gemaakt wordt, in een lerende, innovatieve organisatie. Bepalende kernwaarden hierbij zijn betrokken, samenwerkend en onderzoekend.

Meer informatie, o.a. het jaarverslag, is te vinden op www.spaarnegasthuis.nl

 

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Bestuur en toezicht

In ons ziekenhuis hebben we de governance zo ingericht dat we met elkaar breed gedragen normen en waarden hebben, dat het bestuur en toezicht zo optimaal mogelijk kunnen functioneren en stakeholders invloed hebben op het beleid en besluiten. De Raad van Bestuur hecht veel waarde aan een goede werkcultuur waarin medewerkers betrokken zijn, reflecteren op hun handelen en elkaar durven aanspreken. 

Het Spaarne Gasthuis heeft verschillende adviesorganen en medezeggenschapsorganen, te weten het bestuur MSCK, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het verpleegkundig stafconvent. Deze advies- en medezeggenschapsorganen hebben regelmatig overleg met de Raad van Bestuur, patiënten en medewerkers.

De Raad van Toezicht van het Spaarne Gasthuis bestaat uit: 

 • mr. Bernt B. Schneiders, voorzitter 
 • drs. Nicoly A. Vermeulen, vicevoorzitter
 • drs. Francoise J.H. Dings
 • drs. Ties G. Tiessen RA
 • drs. Fiona G.M. van ’t Hullenaar
 • prof. dr. Rob E.A.M. Tollenaar

De Raad van Bestuur bestaat op dit moment uit: 

 • prof. dr. Ivo N. van Schaik, voorzitter
 • Pieternel Hummelen MSc
 • ir. Marijntje A. Wetzels

Ivo van Schaik zal per 1 oktober 2022 het Spaarne Gasthuis verlaten. 

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben gezamenlijk besloten dat de Raad van Bestuur uit drie leden bestaat gezien de grootte van de organisatie en haar ambities. Hiermee ontstaat een vacature voor de voorzitter Raad van Bestuur.

De collegiale Raad van Bestuur draagt een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid en heeft een inhoudelijke portefeuilleverdeling. De huidige leden van de Raad van Bestuur werken met elkaar op basis van vertrouwen en respect, met een open stijl van communiceren, zowel onderling als naar de organisatie.

De voorzitter Raad van Bestuur is onder andere verantwoordelijk voor, HR, strategie en beleid, externe betrekkingen, de medezeggenschap en een deel van de zorgportefeuille. Pieternel Hummelen draagt de verantwoordelijkheid voor onder andere financiën, inkoop, sales, huisvesting en de facilitaire diensten. Marijntje Wetzels is onder andere verantwoordelijk voor ICT, integraal capaciteitsmanagement, innovatie en een deel van de zorgportefeuille. 

Met de komst van de nieuwe voorzitter zal de verdeling van de aandachtsgebieden in het team in gezamenlijk overleg en op basis van achtergrond, expertise, en interesse opnieuw gemaakt worden. Uitgangspunt is dat alle Raad van Bestuur leden een portefeuille hebben bestaande uit zorggroepen en ondersteunende diensten.

Persoonsbeschrijving voorzitter Raad van Bestuur

De nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur zal een persoon met een medische achtergrond zijn, met integriteit en zuivere normen en waarden, iemand die van nature open, authentiek, verbindend en empathisch is. Hij/zij classificeert zich als een ervaren bestuurder, iemand die goed samenwerkt in het team op basis van gelijkwaardigheid, humor, vertrouwen en respect. Hij/zij heeft een verbindende en gidsende managementstijl en werkt vanuit passie en idealisme. Hij/zij straalt trots en warmte uit en maakt het huis ook trots. Hij/zij legt makkelijk contact met alle mensen in de organisatie, luistert, besluit en communiceert breed en laagdrempelig. Creëert daardoor vertrouwen en draagvlak binnen het ziekenhuis. Dienend leiderschap en de verantwoordelijkheid leggen waar die hoort zijn uiteraard kerncompetenties. Hij/zij geeft vertrouwen, heeft rust én dynamiek, is toegankelijk en is een uitstekende interne en externe netwerker. 

Hij/zij beschikt over visie en strategisch denkvermogen, affiniteit met innovatie en denken in mogelijkheden, en hij/zij is in staat dit te vertalen naar resultaat door zijn/haar gepassioneerde samenwerkende aanpak en stijl. Hij/zij stelt duidelijke en ambitieuze doelen waar gezamenlijk naar toe wordt gewerkt en die ook gerealiseerd worden. Hierbij wordt de balans tussen resultaat en relatie niet uit het oog verloren. 

Achtergrond en ervaring

De kandidaat zal iemand zijn met de volgende ervaring: 

 • Medisch specialistische opleiding en werkervaring als medisch specialist.
 • Bestuurlijke ervaring en uitstekende leiderschapskwaliteiten, of ervaring als bijvoorbeeld co-bestuurder, stafvoorzitter, lid stafbestuur in bij voorkeur een groot regionaal of topklinisch ziekenhuis. Ook kandidaten met ruime leidinggevende ervaring met bewezen inhoudelijk leiderschap en coachend vermogen en met het potentieel om zich door te ontwikkelen naar het eindverantwoordelijke bestuursniveau komen in aanmerking.
 • Bestuurder met oog voor de mens achter de werknemer, die verbindend is, daadkrachtig en besluitvaardig.
 • Is bekend met de dynamiek van een ziekenhuis met vrijgevestigde specialisten.
 • Beschikt over (bestuurlijke) ervaring met nieuwbouwprojecten en versnelling van digitalisering in de zorg.
 • Heeft succesvol leiding gegeven aan complexe organisatieveranderingstrajecten, met oog voor de “zachte kant” van verander- en cultuurtrajecten.

Daarbij horen kwaliteiten als:

 • het zijn van een warm en trots boegbeeld van de organisatie;
 • ontwikkelen en onderhouden van interne en externe relaties;
 • lenigheid in het toepassen van een mutual gains aanpak;
 • betrekken en meenemen van alle stakeholders met in het bijzonder oog en oor voor wat er leeft onder artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, medewerkers, patiënten/klanten en partners.

Diversiteit wordt in het Spaarne Gasthuis als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid alsmede diversiteit waarin de populatie binnen het verzorgingsgebied van het Spaarne Gasthuis wordt gereflecteerd.

Honorering

Honorering vindt plaats overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. Het Spaarne Gasthuis valt in categorie klasse V.

 

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. 

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 706

 

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Voorzitter Raad van Bestuur

Hoofddorp
WO
Fulltime
Vaste aanstelling
Nu solliciteren