Medischebanenbank

Hét vacatureplatform voor de gezondheidszorg

Over medischebanenbank.nl

Nederlands grootste uitgeefcombinatie voor de medische sector, SPRINGER / Bohn Stafleu van Loghum (BSL), presenteert u www.medischebanenbank.nl, dé vacaturesite voor de medische sector. Deze website richt zich op het gericht online samenbrengen van vraag- en aanbod in de gezondheidzorg. De website is in nauwe samenwerking met een groot aantal medische vakbladen (waaronder NTvG voor artsen) en Bijzijn (voor verpleegkundigen/verzorgenden) tot stand gekomen.

Voor zorgprofessionals
Voor professionials in de gezondheidszorg biedt medischebanenbank.nl een zeer eenvoudig naar eigen vakgebied samen te stellen vacatureoverzicht. Het is ook mogelijk om een Job alert (e-mail abonnement) te nemen op nieuwe vacatures binnen het eigen specialisme. Dit geeft medisch professionals snel een betrouwbaar overzicht van zijn of haar loopbaanmogelijkheden in de medische sector. En, waarin de medischebanenbank zich onderscheidt is dat de website volledig geschikt is voor mobiel gebruik. 

Voor werkgevers & recruiters
Werkgevers kunnen medischebanenbank.nl gebruiken voor een kosteneffectief en beter (gesegmenteerd) bereik van professionals in de gezondheidszorg.

Vacatures geplaatst in de rubriek 'medici' op medischebanenbank.nl worden automatisch doorgeplaatst op de vacaturesectie van www.NTvG.nl, www.Mednet.nl. Zorgmanagement vacatures op Medischebanenbank.nl worden automatisch doorgeplaatst op de vacaturesectie van www.Skipr.nl. Vacatures op verplegend en verzorgend gebied worden ook op www.venvn.nl geplaatst. Huisartsen vacatures worden via Medischebanenbank.nl ook geplaatst op www.Henw.org.

De tarieven voor het plaatsen van vacatures zijn laagdrempelig, de vacatures zijn zelfstandig te beheren en 24 uur per dag is het bezoek en de reacties op de vacatures te volgen. Deze interactieve elementen van Medischebanenbank.nl zijn een belangrijke aanvulling ten opzichte van de andere vacaturesites.  

Wat wij belangrijk vinden
Voor Medischebanenbank.nl is een duidelijke onderscheidende rol weggelegd. De huidige grotere vacaturesites hebben voor zorgprofessionals belangrijke nadelen. Zo wordt het aanbod van zorgvacatures vaak onder één noemer weggestopt terwijl de medische specialismen zeer uiteenlopen. Ook zijn grotere websites vaak minder toegankelijk; het is voor kleinere werkgevers / praktijken nauwelijks nog te betalen om een vacature te plaatsen.

Diverse onderzoeken laten verder zien dat werkgevers & recruiters een sterke behoefte hebben aan het nauwgezet kunnen volgen van de advertentieresultaten en het op één adres kunnen verzorgen van on- en offline campagnes. Mede door de nauwe samenwerking met de medische vakbladen, de verschillende interactieve mogelijkheden én onze absolute focus op de gebruiksvriendelijkheid van de website denken wij goed aan de wensen van zowel de werkzoeker als de werkgever tegemoet te komen.

Uw opmerking, vraag of suggestie
Uw reacties stellen wij zeer op prijs en nemen wij mee in de doorontwikkeling van deze website. Aarzel niet en stuur uw reactie naar onze account manager Joris Kranenburg, e-mail j.kranenburg@bsl.nl.