Directeur Zorg

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Directeur Zorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
10 maart 2023
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

"Zorgen voor elkaar”

Organisatie en missie
Stichting Amerpoort is een belangrijke en grote speler in de gehandicaptenzorg. Vanuit een financieel gezonde basis biedt Amerpoort een ruim palet aan zorg en ondersteuning aan een brede cliëntenpopulatie. Samen met medewerkers, vrijwilligers, buren, partners en kennisinstituten ondersteunt Amerpoort haar cliënten bij het dagelijkse leven en in het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Dit gebeurt vanuit ruim 200 locaties. Het werkgebied van Amerpoort concentreert zich in midden Nederland van Almere tot Zeist en van Naarden tot Amersfoort. Binnen Amerpoort werken zo’n 2700 medewerkers en 750 vrijwilligers die zorg en begeleiding verlenen aan circa 2700 cliënten. De jaaromzet van Amerpoort bedraagt circa €190 miljoen. 

“Zorgen voor elkaar”. Drie woorden die heel kort de belangrijkste strategische doelen van Amerpoort samenvatten. Deze doelen zijn nauwkeurig uitgewerkt in de strategie Amerpoort 2022-2025 waarin duidelijke keuzes worden gemaakt en richting wordt gegeven aan de organisatie. De wereld verandert in een rap tempo en juist daarom bereidt Amerpoort zich voor op de uitdagingen waar meer cliënten behoefte hebben aan meer intensieve zorg en begeleiding, minder beschikbaarheid is van zorgprofessionals, lagere vergoedingen zijn voor de zorg en hoge duurzaamheidseisen worden gesteld.

Om goede zorg te kunnen blijven leveren heeft Amerpoort het voornemen om, na het vaststellen van de strategie, de organisatie nu te gaan inrichten vanuit drie belangrijke uitgangspunten;

  • Aansluiten op de landelijke expertiseontwikkeling vanuit drie expertiselijnen; Ernstig verstandelijke beperking (EVB (+)), Ernstig meervoudige beperking (EMB) en Licht verstandelijke beperking (LVB (+));
  • Elke medewerker bij Amerpoort wordt gezien en krijgt voldoende persoonlijke aandacht;
  • Bijdragen aan een financieel robuuste en duurzame organisatie.


De organisatie wordt vanuit deze uitgangspunten uitgebreid van twee naar drie divisies om aan te sluiten bij de drie expertiselijnen en meer aandacht te kunnen geven aan het management. Elke divisie krijgt een directeur om de strategische taken op te pakken en de nabijheid in elke divisie te vergroten. Ook wordt de functie van manager zorg opnieuw vormgegeven waarbij het primaire proces en aandacht voor elke zorgprofessional centraal staat. Alle gedragsdeskundigen worden verbonden aan een expertiselijn en vallen onder het expertisecentrum. Elke expertiselijn krijgt een expert die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke aansturing en die de verbinding onderhoudt met de academische wereld. Elk van de directeuren verbindt zich specifiek aan één of twee expertiselijnen of bijzondere doelgroepen. Dit om de verbinding met de expertiselijnen onderling goed te maken en bij te dragen aan de implementatie van methodisch werken binnen alle drie de divisies. Ook de ondersteunende processen krijgen aandacht in de nieuwe inrichting van de organisatie. Door de nieuwe, eenduidige organisatiestructuur wordt het verbeteren en standaardiseren van deze processen een stuk eenvoudiger. 

De divisies
Amerpoort heeft door deze nieuwe organisatie-inrichting een verdeling van het primaire proces gemaakt in drie divisies. Voor divisie 2 is Amerpoort op zoek naar een nieuwe directeur. De indeling van de divisies ziet er als volgt uit om een totaal beeld te krijgen (nog enigszins onder voorbehoud):

Divisie 1: 
De huidige directeur van divisie 1 is namens de andere divisies portefeuillehouder van de Expertiselijn EVB (+) en oudere cliënten binnen de EMB cliëntenzorg. Alle locaties die vallen onder Baarn-Nieuwenoord zitten in deze portefeuille. De directeur stuurt ca. 16 managers aan en totaal 574 FTE. 

Divisie 2: 
De toekomstige directeur van divisie 2 is namens de andere divisies portefeuillehouder van de expertiselijn EMB. In dit werkgebied zit een groot aandeel van de voor Amerpoort belangrijke focusgroep Jeugd en Gezin. De directeur stuurt circa 15 managers aan en totaal 550 FTE. De Amerpoort locaties ten oosten van Utrecht zitten in deze portefeuille. Voor deze divisie zoekt Amerpoort een nieuwe directeur

Divisie 3: 
De recent benoemde directeur van divisie 3 is namens de andere divisies portefeuillehouder van de Expertiselijn LVB (+) en de focusgroep ouderen. In deze divisie zitten zowel Christophorus (antroposofische instelling) als de Particuliere Initiatieven als bijzonderheid. Amerpoort levert zorg aan 12 Particuliere Initiatieven en heeft de intentie verder te groeien. De directeur stuurt ca. 15 managers aan en totaal 530 FTE. Amerpoort locaties in Utrecht / Vinkeveen en overige plaatsen.

De functie
In de functie van directeur Zorg maak je deel uit van het managementteam van Amerpoort, samen met je twee collega-directeuren Zorg, de directeur Expertisecentrum en Specialistische diensten, de directeur Service Organisatie en de Raad van Bestuur. Je levert een actieve bijdrage aan het vormen van een sterk team waar strategische discussies worden gevoerd en strak aan de wind wordt gestuurd op basis van de vastgestelde strategie en de financiële kaders. 

Door de nieuwe organisatie-inrichting, waarbij de gedragsdeskundigen vallen onder het expertisecentrum, is het van belang nieuwe overlegstructuren te creëren waar dwarsverbanden ontstaan op het gebied van kennisdeling en kennisontwikkeling. Zo blijft er een nauwe verbinding bestaan tussen het primaire proces en de expertise/inhoud. 

De divisie is een uitvoeringsorganisatie ingericht in eenheden die bestaan uit meerdere teams die gekoppeld zijn aan een expertiselijn en leefklimaat. Zowel de directeur zorg en als de manager zorg krijgen bewust een reële ‘span of attention’ om daarmee volledige aandacht te geven aan het doorontwikkelen van de expertiselijnen, de bedrijfsvoering en om nabijheid binnen de divisie uit te dragen. Een directeur stuurt daarbij een team van circa 15 managers aan en de manager zorg circa 25-40 FTE.

Als directeur heb je een belangrijke strategische taak om de samenwerking met regionale partners op te pakken en het boegbeeld te zijn binnen je verantwoordelijkheidsgebied namens Amerpoort. Met collega-organisatie Sherpa ligt er ook een strategische agenda waarop frequent samenwerking wordt gezocht.

Profiel
Voor deze directiefunctie zijn wij op zoek naar een directeur die intrinsiek gedreven is voor de zorg en de inhoud goed snapt, getuigt van visie en interne en externe samenwerking weet vorm te geven aan de opgave waar Amerpoort voor staat. Een leider die om weet te gaan met weerstand, durft door te pakken, koersvast te blijven en daarbij continu in verbinding blijft met de ander. Iemand die vasthoudend is in het sturen op kaders. Iemand die het juist uitdagend vindt om niet een gespreid bedje in te stappen en tegen de stroom in kan bewegen. Iemand die met zijn strategische vaardigheden het grotere geheel kan blijven overzien en vanuit een wij-gevoel opereert. Die rustig en evenwichtig is en over zijn eigen gewoonten en grenzen heen kan kijken. Iemand die met souplesse weet in te voegen in de huidige fase van de organisatie, daadkracht toont en vanuit verbinding doorgaat.

Het aanbod van Amerpoort
Je gaat werken in een organisatie volop in ontwikkeling waar je met een team van nieuwe collega’s de strategie verder mag vormgeven. Een stevige veranderopdracht waar ook volop ruimte is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het betreft hier een fulltime functie ingeschaald in FWG 75 van de CAO Gehandicaptenzorg.

Procedure
Amerpoort werkt in deze procedure samen met Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij-Liewers of Yvette Gorter (T. contactinformatie . Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento. Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag 3 april a.s.

Planning van de procedure:

  • Gesprekken bij Movimento in de weken 12, 13 en 14
  • Op dinsdag 11 april zullen wij de kandidaten presenteren aan opdrachtgever
  • Op woensdag 12 april in de ochtend zijn de gesprekken met de selectiecommissie van Amerpoort
  • Op vrijdag 21 april in de middag zijn de gesprekken met de adviescommissies van Amerpoort.

Het is de ambitie om voor 1 mei a.s. iemand in functie aan te stellen. 


(Recruiter)

Movimento is de professionele gesprekspartner op uw route naar excellente zorg. Ons uitgangspunt is een heldere visie op leiderschap en een... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Directeur Zorg

Baarn
HBO
Fulltime
Vaste aanstelling
Nu solliciteren