Spoed: Strategisch HR-directeur a.i. voor Zorggroep Ter Weel (via Brederijn 3.0)

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Spoed: Strategisch HR-directeur a.i. voor Zorggroep Ter Weel (via Brederijn 3.0)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
23 december 2022
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

SPOED - Voor Zorggroep Ter Weel zoeken we een Strategisch HR-directeur a.i. 

(voor een periode van 6 maanden, aanvankelijk 32 uur per week)

Zorggroep Ter Weel biedt op negen locaties in de gemeenten Goes en Reimerswaal (Zeeland) verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding en/of dagbesteding aan ouderen en andere kwetsbare, hulpbehoevende mensen. Zorggroep Ter Weel is een gastvrije en ondernemende organisatie met een maatschappelijke verantwoording. De zorg wordt geleverd door betrokken professionals die elke dag vanuit hun hart zorg verlenen aan de cliënten. De Raad van Bestuur van Zorggroep Ter Weel is per direct op zoek naar een strategisch HR-directeur ad interim voor een periode van 6 maanden, voor aanvankelijk 32 uur per week.  

De opdracht

Je krijgt de opdracht om richting, sturing en leiding te geven aan de afdeling HR; gericht op het toekomstbestendig maken van de afdeling. Eén en ander passend bij de strategische (arbeidsmarkt) vraagstukken die daarbij horen, de ondersteuningsbehoefte vanuit de organisatie en de ontwikkeling naar meer zelforganisatie die Zorggroep Ter Weel doormaakt. De afdeling HRM moet daartoe naar een hoger/strategisch niveau gebracht worden. 

Deelopdrachten die hierbij horen zijn: 

  • verhoog, al bouwend aan het team, het urgentiebesef van medewerkers van de afdeling HRM voor de transformatie naar een afdeling die beschikt over voldoende uitvoeringskracht en de juiste kennis, bekwaamheden en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomstbestendigheid van HRM voor de organisatie;
  • maak een plan (en voer dit uit) voor de positionering en organisatorische inrichting van de afdeling HRM – inclusief benodigde functies, formatie, taakverdeling, samenwerking en aansturing. Houd hierbij rekening met onderscheid in strategische, tactische en operationele HRM-taken en vertegenwoordiging op strategisch niveau in het directieteam; 
  • formuleer een lange termijnvisie en een passende HR-strategie die richting geeft aan onder meer leiderschap; het vinden, binden en boeien van medewerkers; een cultuur van samen leren en ontwikkelen; en andere cruciale thema's;
  • stroomlijn de HR-processen en breng meer samenhang aan tussen de diverse HR-projecten die onderhanden zijn, waardoor ze in lijn komen met de gekozen HR-strategie en visie. Voorbeelden van processen en projecten zijn: verzuimbegeleiding en beleid; onboarding nieuwe medewerkers en instroom leerlingen; Het Potentieel Pakken; vitaliteitsbeleid; inzet buddy's; en een nieuwe werkwijze voor functioneringsgesprekken;  
  • stimuleer de verdere doorontwikkeling van de ingezette zelforganisatie. Breng onder meer de teamcoaches hierbij goed in hun rol om dit proces van teamontwikkeling en meer zelforganisatie adequaat te faciliteren, evenals de verschuiving van zorg naar welbevinden. 

Daarnaast krijg je de opdracht om actief de mogelijkheid te verkennen voor slim samenwerken met Allévo, bijvoorbeeld op gebied van HR-administratie. 

Dit alles in verbinding en samenwerking met directie en management; medewerkers van de HR-afdeling; zorg, welzijn en behandeling; en ondersteunende afdelingen zoals ICT, communicatie en facilitair.

De strategisch HR-directeur a.i. maakt deel uit van het directieteam en wordt aangestuurd door de bestuurder.
De afdeling HRM bestaat momenteel uit de teams HR (HR-administratie en HR-advisering), opleidingen, teamcoaches, flexpool, en planning (totaal ruim 20 fte; 31 medewerkers). Deze teams worden aangestuurd door de manager HRM. Het team planning kent daarnaast een eigen teamcoördinator. 

Wie ben jij?

De strategisch HR-directeur a.i. die we zoeken beschikt over ruime ervaring met leidinggeven op directie- en/of managementniveau in een grotere organisatie. Je hebt ruime ervaring met HRM en complexe veranderprocessen. Je kunt goed luisteren, verbinden, tegenstellingen overbruggen en nieuw gedrag bevorderen. Je bent in staat de medewerkers te ondersteunen en mee te nemen in de benodigde ontwikkeling binnen de afdeling HRM en de organisatie als geheel.

Meer over de organisatie

Zorggroep Ter Weel heeft ± 1300 medewerkers (± 600 fte) en er werken zo’n 700 vrijwilligers. De omzet bedraagt 60 miljoen, waarvan 95% gefinancierd wordt vanuit de WLZ. 
Vanaf 2019 heeft Zorggroep Ter Weel met ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie (WOL) gewerkt aan bewustwording, toepassing en borging van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit traject is inmiddels afgerond, daarna heeft de organisatie de ingezette ontwikkelingen zelfstandig voortgezet.  
Parallel hieraan heeft Zorggroep Ter Weel de organisatiestructuur ingrijpend gewijzigd. Het doel hiervan was en is: bevoegdheden lager in de organisatie leggen zodat medewerkers meer regie hebben om de persoonsgerichte zorg rond te cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Zelforganiserende teams en faciliterend en dienend leiderschap zijn daarbij sleutelwoorden. Een structuurverandering om cultuurverandering mogelijk te maken. Medio 2020 heeft het managementteam plaatsgemaakt voor een directieteam, bestaande uit: bestuurder; directeur zorg, welzijn en behandeling; directeur zorgondersteunende diensten; bestuurssecretaris; en een manager HRM. Met ingang van 2021 is de structuur van het middenkader gewijzigd: van twaalf voormalige teamleiders is Ter Weel overgegaan naar zes locatiemanagers die op hun locaties verantwoordelijk zijn voor onder meer de effectieve en efficiënte uitvoering van het zorgproces, cliënttevredenheid, de kwaliteit van zorg conform wet- en regelgeving, en de daarbij behorende cultuur van leren en verbeteren. De HRM-afdeling is in dit traject buiten de scope gebleven en heeft geen veranderingen ondergaan. 

Meer informatie/procedure

Voor meer informatie over deze opdracht kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via contactinformatie

Solliciteren kan door zo snel mogelijk je CV met motivatiebrief via onze website te uploaden door middel van de knop 'Reageren' bij deze vacature. 
Een afspraak voor presentatie bij de opdrachtgever zal begin januari gepland worden. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Spoed: Strategisch HR-directeur a.i. voor Zorggroep Ter Weel (via Brederijn 3.0)

Goes
WO
Parttime
Tijdelijk dienstverband
Nu solliciteren