Manager Financiën/Ondersteuning & Advies

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Financieel manager
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
3 maart 2021
Niveau
HBO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

ORGANISATIE | BRABANTZORG

BrabantZorg biedt dagelijks welzijn, zorg en wonen op maat aan 6.000 cliënten in de regio Noordoost Brabant. Met diensten op het gebied van Zorg Thuis, revalidatie- en herstelzorg en verpleeghuiszorg zijn 6.400 medewerkers en 4.000 vrijwilligers actief in thuiszorgteams en 35 zorglocaties in de 4 regio’s Oss, Uden, Meierijstad en regio Den Bosch/Bommelerwaard. De jaarlijkse omzet bedraagt € 270 miljoen. BrabantZorg kijkt naar wat de ouder wordende cliënt nog zelf kan, wat zijn of haar naasten kunnen betekenen, zet hulpmiddelen in en voegt daar deskundigheid en aandacht aan toe. De organisatie wordt collegiaal geleid door drie bestuurders. Naast de inbreng van ieders expertise, is dit team als geheel eindverantwoordelijk. Dit principe van gedeeld leiderschap geldt op dezelfde wijze voor het regiomanagement en de drie managers Ondersteuning & Advies, met de specialisaties Financiën, HRM en ICT.

De Raad van Bestuur geeft de komende periode verdere uitwerking aan de strategische koers ‘Samenzorg’, in samenwerking met regionale zorgpartners. Met de cliënt en diens netwerk als vertrekpunt wordt gezocht naar vernieuwende concepten en vormen van netwerkfinanciering met distributie van budgetten. Een voorbeeld daarvan is Proeftuin Ruwaard, waarbij wordt samengewerkt met andere aanbieders in zorg en welzijn, de woningcorporatie, de gemeente en zorgverzekeraars om een gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.

FUNCTIE | MANAGER FINANCIËN/ ONDERSTEUNING & ADVIES

De Manager Ondersteuning & Advies, specialisatie Financiën (hierna Manager Financiën) geeft leiding aan de disciplines Control en Administratie, in totaal 30 medewerkers. De functie van Manager Financiën is op dit moment ad interim ingevuld, ter overbrugging naar de vaste invulling.

Wij zijn op zoek naar kandidaten, die zich uitgedaagd voelen om de volgende opgaven te realiseren.

  • Organisatieontwikkeling

Volgend op de strategische visie, met focus op het primaire proces, wordt in 2021 vormgegeven aan de nieuwe inrichting van de ondersteunende diensten. Recent is gestart met de inzet van multidisciplinaire adviesteams per regio en nieuwe, up-to-date informatiesystemen om de zorgteams te ondersteunen. In de komende maanden volgt de uitwerking van het plan voor de overige functies in ondersteuning en advies.

De Manager Financiën heeft gezamenlijk met zijn of haar collega-managers O&A, specialisatie HRM en ICT, de gedeelde verantwoordelijkheid om de ondersteunende functies verder te ontwikkelen naar een professionele serviceorganisatie op basis van zelforganisatie. Daarbij wordt gestreefd naar een uniforme wijze van werken en niveau van dienstverlening. Ter versterking van het gedeeld leiderschap over de verschillende beleidsterreinen heen, zijn de drie Managers O&A gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de adviesteams. De Manager Financiën ziet daarbij toe op de bezetting van de financiële functies en zorgt voor de opleiding en begeleiding van deze medewerkers.

Een opdracht voor een manager die de verandering kan leiden, wat hoge eisen stelt aan competenties op het gebied van samenwerking, procesontwerp en -beheersing en het vermogen om medewerkers te stimuleren.

  • Financieel beleid

BrabantZorg heeft een robuuste financiële positie, maar tegelijk ervaart ook deze organisatie de toenemende complexiteit in de sturing op financiën. Er is aandacht nodig voor de balans tussen de inhoudelijke ontwikkeling en de (financiële) resultaten van de organisatie, waardoor de kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid daarvan meer inzichtelijk worden. Als uitgangspunt geldt de exploitatie-verantwoordelijkheid van het management. Van de regiomanagers wordt verwacht dat zij sturen op actuele uitkomsten en de forecast op de korte en middellange termijn.

De Manager Financiën is verantwoordelijk voor de inrichting en kwaliteit van de stuurinformatie, dat met de introductie van de nieuwe applicaties de gewenste impuls kan krijgen. Hij/zij zet het vastgesteld financieel beleid om in een eigentijdse, overzichtelijke en begrijpelijke PDCA-cyclus, met een duidelijke verankering van de verantwoordelijkheden en de afstemmomenten met het bestuur en het management. Faciliterend en inspirerend met toegevoegde waarde (het ‘waarom’) voor de regio’s, medewerkers en cliënten.

Een opdracht voor een expert met een moderne bagage aan kennis, die de ervaring heeft om grotere organisaties financieel te sturen en het vermogen heeft om complexiteit tot de essentie terug te brengen.

  • Adviseren

Voor de Raad van Bestuur en het regiomanagement is de Manager Financiën een adviseur op strategisch niveau, die vanuit zijn of haar expertise proactief, ondernemend en creatief bijdraagt aan de vormgeving van het toekomstige BrabantZorg, als onderdeel van het netwerk in de regionale keten van zorgpartners. Daarbij is de Manager Financiën een spil in het richten en op koers houden van de organisatie. Hij/zij signaleert risico’s, ontwikkelingen en trends en geeft krachtige impulsen die ertoe leiden dat de organisatie op concernniveau ‘in control’ is en op een effectieve en efficiënte manier haar strategische doelen bereikt. Vanuit dezelfde autonome positie is sprake van een sparringpartner rol richting de audit commissie van de Raad van Toezicht.

Een opdracht voor een professional, die de statuur heeft om soepel en autonoom in de top van de organisatie te bewegen en met impact te adviseren.

Trefwoorden: procesgericht inventief onafhankelijk en communicatief

PROFIEL

Wij zijn op zoek naar een bedrijfskundige manager, die niet rekent op een gespreid bedje maar de drive voelt om bij te dragen aan de professionalisering van een organisatie met een belangrijke maatschappelijke missie. Ervaring in de branche kan bij gelijke geschiktheid relevant zijn, maar geldt niet als voorwaarde om aan de procedure deel te nemen. Uiteraard wordt wel affiniteit met de (ouderen)zorg gevraagd. De ideale kandidaat herkent zich in de beschreven opgaven en profielkenmerken.

Tijdens de selectieprocedure wordt verder aan de volgende aspecten specifiek aandacht besteed:

  • Persoonlijkheid: – representatief; – energiek, fris en positief; – onafhankelijk en besluitvaardig; – vermogen om leiderschap of positie te delen.
  • Ervaring: – academisch werk- en denkniveau met bedrijfskundige en/of bedrijfseconomische opleiding; – inhoudelijke bagage in diverse functies verder ontwikkeld; – ervaring als leidinggevende van professionals in grote, complexe organisatie; – gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren.
  • Leiderschap: – eigen stijl van en visie op leiderschap; – delegatie van verantwoordelijkheden; – stimuleren van zelfontplooiing en eigenaarschap; – werkwijze gericht op samenwerken, ontwikkelen en verbeteren.

AANBOD

BrabantZorg biedt een uitdagende fulltime functie in een gedreven en ambitieuze organisatie. De functie is ingeschaald in FWG 75 (cao-vvt), met een maximum brutosalaris van € 8.390,86 per maand per 1 juli 2021 (fulltime basis). De cao kent daarnaast een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling.

PROCEDURE

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand april 2021 af te ronden. Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

  • SPEED-ronde (online) op dinsdag 13 april tussen 12.30-17.30 uur, waarin je langs drie tafels in korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • SLOW-ronde (live op locatie te Oss) op vrijdag 16 april tussen 10.00-14.00 uur, dat is een gesprek met een selectiecommissie waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • SHOW-ronde (online) op dinsdag 20 april tussen 16.00-18.00 uur, een presentatie waarin je alle eerder betrokken commissieleden aan de hand van een casus laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij werkt.
Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het nemen van referenties is standaard onderdeel van de selectieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

GEÏNTERESSEERD

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met woensdag 7 april 2021 de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door via www.kv.nl op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma contactinformatie . Kandidaten die worden uitgenodigd voor de SPEED-ronde wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures op Medische banenbank | Werk(t) in zorg en welzijn