Juridisch Adviseur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Jurist
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
24 januari 2022
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Waar doe jij het voor?

“Een vraagbaak zijn voor de gehele organisatie en werken aan diverse projecten vanuit jouw expertise gecombineerd met je generalistische blik”.

Samen met je collega juridisch adviseurs vorm je een integraal juridisch expertise team om Pluryn pro actief te adviseren en juridisch bij te staan waar nodig. Deze functie is zeer gevarieerd, naast bovenstaande taken breid je zittingen voor en wikkel je uitspraken af.

Missie en visie Pluryn

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Jeugd, jongeren en volwassenen met een complexe zorgvraag kunnen bij Pluryn terecht voor specialistische jeugd- en gehandicaptenzorg. Wij helpen hen bij het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Dit doen we met behandeling en ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

Pluryn inspireert jeugd, jongeren en volwassenen met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Dit op alle gebieden van het dagelijks leven. Hiervoor werken we samen met ouders en verwanten, maatschappelijke partners, overheden en andere zorgorganisaties.

We ondersteunen zoveel mogelijk thuis en in de wijk, of op een terreinlocatie als dat nodig is. Daarbij zorgen wij voor maatwerk: de persoonlijke doelen en zorgvragen zijn leidend. Onze focus ligt op de hele mens. Steeds kijken we naar wat iemand wil en wél kan.

Jeugd, jongeren en volwassenen houden zoveel mogelijk de regie over het eigen zorgproces. Zodat zij zelf vorm kunnen geven aan hun leven. Want de kracht komt uit de mens zelf. Wij ondersteunen daarbij: Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn.

Daar ga jij toch ook voor!

Wat mag je doen?

Het juridisch team vormt het juridische geweten van de organisatie. Het huidige team bestaat uit 2 juristen (1,2 fte) gespecialiseerd in Gezondheidsrecht, Jeugdrecht en Cliëntenrechten. Het valt sinds kort onder het Bestuursbureau en wordt uitgebreid vanuit de overtuiging dat het van grote toegevoegde waarde is als we zelf meer algemene en specialistische juridische kennis en ervaring in huis hebben zowel in kwalitatieve zin als vanuit efficiencyoverwegingen.

Je bent een vraagbaak voor alle medewerkers en adviseur voor de Raad van Bestuur. Je werkt aan de voorbereiding van zittingen en afwikkeling van uitspraken. Je werkt daarnaast mee aan diverse integrale projecten als de juridische herstructurering, compliance en procuratie. Daarbij werk je nauw samen met de strategisch adviseur Governance en Bedrijfsvoering. Jij bouwt mee aan de verdere ontwikkeling van het juridische team en het Bestuursbureau dat ook in ontwikkeling is.

En wat nog meer?

 • Je geeft adviezen op alle niveaus binnen de organisatie.
 • Je speelt een cruciale rol bij het sluiten van overeenkomsten op allerlei gebied.
 • Je stelt brieven, zienswijzen, bezwaarschriften, pleitnota’s, contracten, reglementen en andere regelingen/protocollen op.
 • Je draagt bij aan (juridische) beleidsontwikkeling binnen Pluryn.
 • Je signaleert relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en beoordeelt hiervan de impact voor Pluryn en onderneemt gerichte acties hierop.
 • Je onderhoudt en coördineert contacten met o.a. advocaten e.d.
 • Je verzorgt scholing/presentaties op juridisch gebied.
 • Je verricht andere werkzaamheden, voor zover dit redelijkerwijze kan worden verwacht.

Wat breng je mee?

Je beschikt over:

 • minimaal 5 jaar werkervaring bij voorkeur in de zorg;
 • wo werk- en denkniveau;
 • afgeronde wo rechten/advocatuur of een afgeronde hbo-opleiding met ruime praktijkervaring;
 • actuele kennis van de voor de functie relevante specifieke wet- en regelgeving;
 • ervaring met implementeren van wetgeving;
 • ervaring met realiseren van projecten;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • goed luisterend en inlevingsvermogen;
 • sterk analytisch vermogen;
 • adviesvaardigheid;
 • goede balans tussen standvastig en flexibel zijn;
 • probleemoplossend vermogen;
 • resultaatgerichtheid;
 • bestuurlijke sensitiviteit;

Je bent in staat:

 • zelfstandig informatie op te halen;
 • verschillende scenario’s te bedenken;
 • goede onderbouwde adviezen te schrijven;
 • je rug recht te houden;
 • aan te sturen op de meest optimale oplossingsrichting;
 • integraal te denken;
 • goed te gedijen en overzicht te houden in een complexe, hectische omgeving met vele deadlines;
 • goed samen te werken.

Doelgroep en locatie

Waar zit je in de organisatie?

Je valt formeel onder de Secretaris van de Raad van Bestuur (en Toezicht) / Directeur Bestuursbureau (ca. 30 medewerkers). Dit bureau is sterk in ontwikkeling en bestaat naast het bestuurssecretariaat en de ambtelijke ondersteuning medezeggenschapsorganen sinds kort ook uit de onderdelen: beleidsondersteuning, strategisch en juridisch advies, afdeling communicatie, Plurynbreed projectbureau.

Je voorlopige standplaats is Industrieweg 50, Nijmegen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van juridisch adviseur (adviseur A) is ingeschaald in FW 60 van de cao Gehandicaptenzorg.

Meer weten?

Voor meer informatie, neem contact met Andrea de Heer, recruiter contactinformatie  of Stefanie Bakker-de Wolf, recruiter contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures op Medische banenbank | Werk(t) in zorg en welzijn