Lid Raad van Bestuur

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Lid Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Stichting
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
23 september 2022
Niveau
HBO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lid Raad van Bestuur
Amsterdam

Een strategische en communicatief sterke verbinder. Conceptueel sterk en pragmatisch.

NVVE
De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. De NVVE wil dit bereiken door voorlichting voor iedereen en ondersteuning aan haar leden. Zij zet zich zowel in voor het beschermen van de euthanasiewet als voor het verbeteren van de wet- en regelgeving. De NVVE is aan de hand van drie rollen te typeren: raadgever voor iedereen die het nodig heeft, aanvoerder van gelijkgestemden en aanjager van bewustwording, debat en wet- en regelgeving.

De NVVE staat naast iedereen die vindt dat mensen zelf moeten kunnen bepalen wanneer, waar en hoe zij overlijden. De vereniging heeft inmiddels een gezaghebbende rol op het thema vrijwillige levensbeëindiging opgebouwd en wordt breed gezien als expert op dit thema. Met ruim 173.000 leden is zij een grote, gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging. Op het bureau in Amsterdam werken ruim dertig medewerkers en overal in het land zijn in totaal zo’n honderdvijftig vrijwillige medewerkers die actief voorlichting en advies geven.

De vereniging bestaat in 2023 vijftig jaar en blikt terug op een dynamische, bijna stormachtige ontstaansgeschiedenis. Er is veel bereikt en opgebouwd op het terrein van zelfbeschikking aan het einde van het leven. Maar er is ook nog veel te winnen. In 2017 stelde de Algemene Ledenvergadering van de NVVE de nota ‘Vrijheid van Sterven’ vast. Daarin wordt verwoord wat de leden van de NVVE bindt. De visie van de NVVE is als volgt samengevat:

“De mens heeft vrijheid van sterven, dat wil zeggen dat hij in vrijheid kan bepalen op welke manier en op welk moment hij wil sterven. De mens is, voor zover het lot dit toelaat, baas over zijn leven én zijn sterven. De samenleving respecteert de keuzes van mensen en creëert mogelijkheden van vrije keuzes aan het einde van het leven. De NVVE komt op voor vrijheid van sterven.”

Bron: Meerjarenprogramma 2022 – 2026

De NVVE wil een optimale uitvoering van de euthanasiewet en heeft bijzondere aandacht voor groepen waarvoor in de praktijk hulp nog moeilijk te krijgen is, zoals mensen met dementie, psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. Daarnaast streeft de NVVE naar het vergroten van de mogelijkheden voor eigen regie op een waardig levenseinde. Zoals het legaliseren van hulp bij zelfdoding en het uitbreiden van de mogelijkheden voor mensen die niet afhankelijk willen zijn van een arts of hulpverleners.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van verdere professionalisering van organisatie en kwaliteit van dienstverlening. De belangrijkste organisatorische opgaven de komende jaren zijn het vergroten van de toegankelijkheid van de vereniging voor iedereen, het uitbouwen van het merk, de producten en de diensten van de NVVE en de positie van de NVVE in samenwerkingsverbanden. Daarnaast is aandacht voor ledenwerving, ambassadeurschap en het vergroten en activeren van de bestaande community. Tot slot wordt de komende jaren in het kader van het aanjagen van het debat geïnvesteerd in het nog meer laten gelden van het opinieleiderschap op het gebied van levenseinde thema’s.

In deze context is de NVVE per 1 maart 2023 op zoek naar een nieuw lid voor haar tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB) ter vervanging van de huidige functionaris die begin 2023 met vervroegd pensioen gaat.

De functie
De RvB bestaat uit twee personen, de voorzitter RvB en het lid RvB. Zij vormen samen een collegiaal bestuur, ieder met eigen portefeuilles. De voorzitter RvB en het lid RvB dragen de collectieve eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Zij vormen een samenwerkingsgericht en complementair team, houden elkaar scherp, geven elkaar feedback en kunnen elkaar naadloos vinden en vervangen indien nodig. Het vertalen van de ambities van de NVVE en de doelstellingen van het bureau in beleid en activiteiten vormt de kern van de rol van de RvB.

Het lid van de RvB faciliteert de vereniging in de belangenbehartiging van de leden, bepaalt mede de strategie en legt daarover verantwoording af aan de RvT. Het lid van de RvB stuurt samen met de voorzitter de medewerkers van het bureau en de vrijwilligers van de NVVE aan. Zij/hij geeft direct leiding aan medewerkers van Communicatie & Projecten (negen medewerkers), het Adviescentrum (vier coördinatoren in een zelf organiserend team), de Ledenadministratie (acht medewerkers waarvan één met coördinerende taken) en ICT (drie medewerkers waarvan één informatiemanager).

Het profiel
De NVVE zoekt een lid van de RvB die in- en extern de verbinding kan maken. Die stuurt op resultaat (volgens afgesproken beleid, plannen, etc.) in combinatie met loslaten en delegeren. Zij/hij doet dit vanuit een flexibele leiderschapsstijl, die uitgaat van de talenten van medewerkers. Toegankelijk, zichtbaar en nabij: een open deur en luisterend oor voor medewerkers en samenwerkingspartners. Zij/hij creëert een veilig en plezierig werkklimaat waarin medewerkers zich gewaardeerd en uitgedaagd voelen. Het lid van de RvB is in de professionele dialoog een inspirerende gesprekspartner die constructief en positief meedenkt en adviseert.

Transparant en tijdig in de communicatie, neemt mensen mee in de afweging. Is besluitvaardig en doortastend zonder de relatie te schaden. Een bestuurder die als het nodig is voor, naast en achter de medewerkers staat. Is alert op maatschappelijke ontwikkelingen die vanuit het oogpunt van marketing en belangenbehartiging relevant zijn voor de NVVE. Haalt buiten naar binnen, ziet kansen en toont ondernemerschap.

Zij/hij is hoofdredacteur van Relevant, het opiniemagazine van de NVVE, waarvoor een vlotte pen en kennis van journalistiek van belang zijn. Binnen de RvB is zij/hij verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de dienstverlening van de NVVE in de rol van Raadgever van haar leden. In de Aanvoerdersrol werkt zij/hij aan de zichtbaarheid van de NVVE en het vergroten en activeren van de interne ‘community’ door campagnes, ledenwerving, ledenparticipatie en ambassadeurschap. Daarbij werkt zij/hij op constructieve wijze samen met diverse werkgroepen en adviesraden van de NVVE en zorgt nadrukkelijk voor verbinding met deze interne stakeholders, maar ook met relevante externe stakeholders. Zij/hij pakt de uitdagingen rondom digitalisering aan en levert met een goed journalistiek netwerk en ervaring met (sociale) media een goede bijdrage aan de professionalisering en profilering van de NVVE.

Functie-eisen
Voor het vervullen van deze functie dient de kandidaat te beschikken over:

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Affiniteit met het onderwerp vrijwillig levenseinde.
 • Ervaring met ledenwerving bij verenigingen en de marketingtechnische kant hiervan.
 • Een heldere visie op innovatie en digitalisering.
 • Een coachende stijl van leidinggeven, vanuit waarderend leiderschap en met respect voor de autonomie van de medewerkers.
 • Goede omgang met de media, netwerk binnen journalistiek en ervaring en affiniteit met (sociale) media.
 • Goede kennis van Marketing en Communicatie.
 • Journalistieke kwaliteiten; vlotte schrijver/penvoerder.
 • Ervaring in het (bege)leiden van organisatieontwikkeling en veranderkundige vraagstukken vanuit het principe van continu verbeteren (bijvoorbeeld Lean of agile).
 • Meerjarige leidinggevende ervaring in een meervoudig, complex, bestuurlijk krachtenveld.
 • Ervaring in en kennis van de ontwikkelingen in het zorglandschap is wenselijk.


Aanvullende kwaliteiten

 • Verbinden (relatiegericht).
 • Bestuurs- en organisatiesensitiviteit.
 • Sparringpartner voor de voorzitter van de RvB.
 • Stijlflexibiliteit, sturen op samenwerking en eigenaarschap.
 • Visie ontwikkelen (ook ethisch/filosofisch).


Persoonlijkheid
Toegankelijke, open en positieve persoonlijkheid met empathisch vermogen, samenwerkingsgericht met focus op relaties, (werk)processen en het bedienen van (politieke) belangen. Bestand tegen weerstand, trapt op de rem als het nodig is, maar gaat ook voor verbetering. Straalt rust uit en creëert deze. Een realist.

Voorwaarden
Een boeiende uitdaging met een bruto maandsalaris van maximaal € 6.761,- (fulltime basis), schaal 13 cao sociaal werk. Het betreft een contract voor bepaalde tijd met zicht op onbepaalde tijd. De organisatie kent daarnaast een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket.

Procedure
Contactpersoon voor deze procedure is Marcella Rijkschroeff, partner bij bureau Rieken & Oomen. Na een voorselectie door het bureau vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever. De sollicitatieprocedure bij de opdrachtgever bestaat uit een eerste gespreksronde met de selectiecommissie (bestaande uit voorzitter RvB en leden van de RvT) en een tweede (verdiepende) gespreksronde met ook een afvaardiging van het bureau. Tenslotte is er een draagvlakgesprek met het personeel. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 14 oktober 2022.

Solliciteren en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marcella Rijkschroeff of Jacqueline Kropman, bereikbaar via telefoonnummer contactinformatie . Uw sollicitatie ontvangen wij graag via het sollicitatieformulier op onze website. Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Lid Raad van Bestuur

Amsterdam
HBO
Niet nader bepaald
Vaste aanstelling
Nu solliciteren

Gerelateerde vacatures op Medische banenbank | Werk(t) in zorg en welzijn