Lid Raad van Commissarissen

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
23 juli 2019
Niveau
Overig
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lid Raad van Commissarissen

Zwolle

Lid Raad van Commissarissen (huurderszetel)
Door reguliere aftreding van een van de commissarissen zoekt Woningstichting SWZ een commissaris, die op voordracht van HBV ‘De Woonkoepel’ benoemd zal worden.

De huurderscommissaris onderhoudt een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met de HBV ‘De Woonkoepel’; dit betekent niet dat de huurderscommissaris verantwoording verschuldigd is aan ‘De Woonkoepel’.

Er gelden ten aanzien van de huurderscommissaris enkele bijzondere eisen en verwachtingen naast de eisen die gelden voor iedere toezichthouder.

Voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen geldt:

 • Is een verbinder pur sang en weet door zijn/haar persoonlijkheid een prettig vergaderklimaat te creëren.
 • Heeft bij voorkeur kennis van de ontwikkelingen binnen wonen, zorg en/of welzijn. Het is een pre indien de actuele werkervaring binnen een van de genoemde sectoren ligt.
 • Heeft ervaring en kennis met het structureren en de cultuuraspecten van organisaties (in verandering).
 • Is bij voorkeur woonachtig in de regio en heeft voeling met de cultuur in Noordoost Nederland.
 • Heeft affiniteit met de doelgroepen van SWZ.
 • Heeft een actieve inbreng van het huurdersperspectief in vergaderingen.
 • Heeft het vermogen om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd.
 • Is bereid inhoudelijk van gedachten te wisselen en zich te oriënteren op wat er leeft door het bijwonen van overlegvergaderingen van de huurdersorganisaties.

Voor elk lid van de Raad van Commissarissen geldt:

 • Heeft een strategisch en analytisch denkvermogen; is in staat om snel inzicht en overzicht te krijgen in een organisatie met de omvang en complexiteit als SWZ.
 • Is kritisch en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming; kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.
 • Is aantoonbaar sociaal maatschappelijk betrokken en is intrinsiek gemotiveerd om iets te betekenen voor de doelgroep van SWZ.
 • Heeft sterke affiniteit met- en kennis van de volkshuisvesting, de doelstellingen en de maatschappelijke opgaven van SWZ.
 • Realiseert zich dat het financieel-economische aspect niet alleen leidend is bij de opgave waar SWZ voor staat.
 • Is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het politiek-maatschappelijke en volkshuisvestelijk terrein.
 • Kennis van en gevoel voor: hedendaagse opvattingen over ‘Good Governance’, bestuurlijke verhoudingen en -processen én intermenselijke relaties.
 • Onderschrijft volmondig de integriteits- en Governance code.
 • Is een teamworker, heeft de capaciteit om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties.
 • Voldoende tijd om adequaat toezicht uit te oefenen en de flexibiliteit om bij crisis aanvullende ruimte en tijd vrij te maken in beschikbaarheid.

De Raad van Commissarissen hecht waarde aan een brede diversiteit van de leden van de Raad.

Woningstichting SWZ, de organisatie
Woningstichting SWZ is een middelgrote woningcorporatie in Zwolle met een warm hart voor haar huurders. Met ongeveer 7500 verhuureenheden speelt de corporatie een belangrijke rol op de lokale woningmarkt. De organisatie telt circa 90 medewerkers en verzorgt in samenwerking met maatschappelijke instellingen huisvesting voor huurders met een relatief laag inkomen en soms een kwetsbare positie. SWZ bouwt, beheert en investeert in leefbaarheid en wijkvernieuwing. De kerntaak van SWZ is het zorgen voor betaalbare huisvesting en bijdragen aan een leefbare woonomgeving.

Regionaal heeft de corporatie hierin de voortrekkersrol als verhuurder van bijvoorbeeld de daklozenopvang ‘De Herberg’ en ‘Vrouwenopvang Overijssel’. SWZ staat bekend als een herkenbare en vooral een sociaal-maatschappelijk betrokken verhuurder met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Praktische informatie
Een uitgebreide informatienotitie over deze vacature en de procedure kun je downloaden via onze pagina www.terrasearch.nl.

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 15 augustus a.s. een motivatiebrief en curriculum vitae. Je kunt je sollicitatie uploaden door middel van het online sollicitatieformulier.

Voor resterende vragen nodigen wij je van harte uit ons te bellen op telefoonnummer 085–0702597 of e-mailen naar terra@terrasearch.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures op Medische banenbank | Werk(t) in zorg en welzijn