Centrum Manager radiologie, nucleaire geneeskunde en laboratoria

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Vestigingsmanager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
14 januari 2022
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Wij zijn Meander Medisch Centrum. Hét ziekenhuis van Amersfoort en omstreken. Gebouwd volgens de principes van ‘healing environment’: éénpersoonskamers, veel licht en ruimte en zicht op een groene omgeving. Eén van de 28 topklinische ziekenhuizen in Nederland. Samen met 3.200 collega’s leveren we deskundige patiëntenzorg op hoog niveau en lopen we voorop in hoogwaardige medische technologische voorzieningen, onderzoek en onderwijs. Ook hebben we een aantal expertisecentra.   

Wij zijn een mensgerichte organisatie: echt contact, oprechte aandacht, persoonlijke keuzes en samenwerking is wat wij onze patiënten en elkaar beloven! Wij willen er zijn voor mensen op het moment dat het ertoe doet. Iedereen vanuit zijn eigen deskundigheid in een vitale organisatie waar het welzijn van medewerkers centraal staat.

In Meander willen we iedere patiënt passende zorg bieden: zorg die aansluit bij ieders specifieke zorgvraag, behoeftes en mogelijkheden. Als ziekenhuis hebben we, samen met de Medische Staf, vanuit onze meerjarenstrategie ‘Fit for the Future’ contactinformatie gekozen voor een aantal medische speerpunten. Het overkoepelend motto hierbij is ‘in het ziekenhuis als het moet, thuis of elders als het kan’ (Juiste Zorg op de Juiste Plek). Dit doen we in nauwe samenwerking met andere zorgorganisaties en gemeenten.

Meanders Digital Healing Environment biedt digitale diensten die de behandelingen en de zorg voor patiënten ondersteunen. Deze ambitie kreeg een extra impuls door de noodzaak van meer zorg op afstand in de coronacrisis. De ICT-omgeving staat in het ziekenhuis op hoog niveau en dat biedt een goede basis om verder te bouwen aan het digitaliseren van werkprocessen. Als financieel gezond en innovatief ziekenhuis willen we ook voor de toekomst ruimte maken voor zorginnovatie en investeringen.   

Organisatie
Meander Medisch Centrum wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Er zijn drie centra (Centrum Medisch Specialistische Zorg, Centrum Klinische Operaties en Centrum Medische Ondersteuning). De aansturing kenmerkt zich door duaal leiderschap: de centrum manager is verantwoordelijk voor alle managementtaken binnen zijn/haar centrum en verantwoordelijk voor de resultaten. De medisch manager is verantwoordelijk voor de productie en de kwaliteit van de zorginhoud en is medeverantwoordelijk voor alle resultaten van de vakgroep. Voor beiden geldt dat zij niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten van hun organisatieonderdeel, maar ook medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten van Meander als geheel.   

Binnen Meander zijn alle werkzame medisch specialisten samengebracht in één bedrijf: MSB Midden Nederland. Het MSB vertegenwoordigt de vrijgevestigd medisch specialisten, de medisch specialisten in loondienst van Meander en de leden van MKA Midden Nederland (kaakchirurgie). Daarnaast heeft het MSB diverse medewerkers in dienst, waaronder fellows, chefs de clinique, researchpersoneel, sectiesecretaresses en arts-assistenten.   

Het MSB wordt bestuurd door zes Bestuursleden en fungeert als sterke en goede gesprekspartner voor het ziekenhuis en de Raad van Bestuur. Het MSB heeft samen met het ziekenhuis in de bestuurlijke samenwerking en crisisorganisatie invulling gegeven aan de zorg voor coronapatiënten. Vanuit de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg is daarbij ook maximaal gestuurd op de continuïteit in de reguliere zorg.   

Meer informatie, waaronder het jaarbericht, financieel verslag 2020 en het organogram, is te vinden op www.meandermc.nl.

Functieomschrijving

Het Centrum Medische Ondersteuning (CMO) bestaat uit de onderdelen Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Laboratoria, elk aangestuurd door teammanagers. Het CMO is een verbindende factor in de organisatie. Door gebruik te maken van de meest vooruitstrevende technologie staat het CMO garant voor optimale ondersteuning van het primaire proces.   

Samen met de medisch managers ben je verantwoordelijk voor de integrale leiding van het CMO en voor de visie- en strategische beleidsontwikkeling. Samen met de medisch managers maak je de doorvertaling naar tactisch en operationeel niveau. Je geeft direct leiding aan de teammanagers en indirect aan diverse zorgprofessionals binnen het CMO. In totaal betreft dit 6 teammanagers en zo’n 450 fte.   

Je levert een actieve bijdrage aan het versterken van de positie van het CMO, binnen Meander Medisch Centrum en daarbuiten. Ontwikkelingen zien en een aantal jaar vooruit kunnen denken is nodig. Het CMO is sterk verbonden met de buitenwereld, een gegeven dat in de toekomst naar verwachting alleen maar sterker zal worden.   

Je bent b.v. de kartrekker bij de ontwikkeling en de aanbesteding van de eerstelijns diagnostiek (ELD). De relatie met zorgverzekeraars, ketenpartners en leveranciers is voor het CMO, vooral vanuit het oogpunt van nieuwe ontwikkelingen op inhoudelijk terrein, cruciaal. Je bent van nature in innovatie en technische ontwikkelingen geïnteresseerd. Je anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en past de bedrijfsvoering hierop aan. Je geeft uitvoering aan de samenwerking zowel intern als extern en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het samenwerken in de interne en externe keten.   

In deze rol ben je ook degene die de verbinding met de Raad van Bestuur, het Meander managementteam en de medische staf nadrukkelijk onderhoudt en de ontwikkelingen en mogelijkheden vanuit het CMO goed voor het voetlicht brengt en aan de andere kant de discussie en informatie vanuit deze gremia terugbrengt bij de temmanagers, de medisch managers en overige sleutelspelers binnen het CMO.   

Je bent een krachtige, inspirerende en mensgerichte manager die medewerkers vertrouwen geeft, ruimte biedt, het beste in mensen naar boven haalt en hen laat groeien. Als lid van het Meander managementteam draag je mede de verantwoordelijkheid voor het strategische organisatiebeleid voor Meander Medisch Centrum in totaliteit. Je werkt constructief samen met je collega centrum managers en samen met hen lever je een constructieve bijdrage aan het organisatiebrede transitieproces naar een meer bedrijfsmatige cultuur.   

Je stelt je ontvankelijk op voor medezeggenschap en vervult een brugfunctie. Je rapporteert samen met de medisch managers rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.   Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het duurzaam verder brengen van het CMO als geheel, met oog voor toekomstige ontwikkelingen (zorginhoudelijk, ICT inzet, ketensamenwerking en marktkansen).
 • Het realiseren van effectiviteit – en efficiency doelen en voor het zorgdragen dat het CMO financieel in control is en blijft. Het opstellen van het meerjarig beleidsplan, het op basis daarvan vormgeven van het operationeel beleid, het opstellen van de begroting en het realiseren van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen. Het stellen van de kaders waarbinnen de jaarplannen en de afdelingsbegrotingen dienen te worden opgesteld.
 • Het optimaliseren van het capaciteitsmanagement, zowel in termen van benutting als ook in termen van voldoende beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige medewerkers.
 • Het zorgdragen voor de optimale verbinding met de beide overige centra en de inbedding in Meander Medisch Centrum als geheel.
 • Het versterken van de samenwerking in de Eerstelijns Diagnostiek en de inbedding ervan in de keten.
 • Het vertegenwoordigen van de organisatie in externe onderhandelingen en diverse externe contacten zoals in het kader van (het aangaan van) samenwerkingsverbanden en/of het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten en diensten met een handelingsvrijheid om deze te realiseren.
 • Het onderhouden van een netwerk zodat je op de hoogte bent van de zorgontwikkelingen buiten het Meander Medisch Centrum.
 • Het trekken van het project voor de aanbesteding van Eerstelijns Diagnostiek.
 • Het zorgdragen voor het vergroten van het marktaandeel, kansen benutten in de keten en de interne organisatie hierop inrichten.
 • Het voeren van diverse externe overleg- en onderhandelsituaties met onder meer financiers, ziektekostenverzekeraars, overheid, samenwerkingspartners.
 • Het optimaal faciliteren (coachen en ondersteunen) van teammanagers bij het uitvoeren van hun managementtaken en sturen op een sociaal veilige cultuur en een doorleefd “goed werkgeverschap”.
 • Het leiden van multidisciplinair samengestelde projectgroepen en commissies.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau in combinatie met meerjarige ervaring in een stevige managementfunctie.
 • Brede en grondige kennis van de organisatie van een ziekenhuis, gewend te werken in een hoog-professionele, complexe en veranderende omgeving en straalt vanuit deze rol senioriteit uit.
 • Visie op hoe het CMO in deze tijd waarde toe kan voegen aan de ontwikkeling van de ziekenhuisorganisatie.
 • Sterk op bedrijfsvoering in brede zin, ondernemend, zakelijk en innovatief.
 • Gericht zijn op innovatie, vooruit willen en kunnen denken. Kunnen vertalen van toekomstige ontwikkelingen naar de benodigde veranderingen van vandaag.
 • Ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen, tevens ervaring met het leiding geven aan verandertrajecten.
 • Ervaring met harmonieuze en constructieve samenwerking met medisch specialisten. Bij voorkeur ervaring met duaal-management.
 • Sterk in het initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsrelaties en realiseren van kansen met externe partijen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Verbindende persoonlijkheid, enthousiast en ambitieus.
 • Samenwerkingsgerichte teamplayer en netwerker, hecht veel belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Analytisch en creatief, behoudt het overzicht en combineert conceptueel denkvermogen met praktisch en doortastend handelen. Schakelt makkelijk tussen strategisch en tactisch niveau.
 • Ontwikkelingsgericht, bevordert kwaliteitsdenken.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, kan goed omgaan met weerstand en belangentegenstellingen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.   

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.   In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.   

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen