Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde - Amsterdam

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde - Amsterdam

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
30 oktober 2023
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Organisatie

Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) verleent bijzondere mondzorg aan bijzondere patiëntengroepen. Bijvoorbeeld jonge kinderen met ernstige gebitsklachten, mensen met extreme angst voor de tandarts, met aangeboren of verworven tandheelkundige aandoeningen, met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en bij mensen met pijn in het hoofd-halsgebied of in het kauwstelsel. De mondzorg is 'bijzonder’ doordat vanwege de moeilijkheidsgraad/complexiteit van de behandelingen. Tegelijkertijd vragen de omstandigheden waaronder de zorg verleend moet worden specifieke deskundigheid, vaardigheden, faciliteiten en/of ondersteuning, zodat deze zorg niet in een algemene praktijk van een tandarts verleend kan worden. 
Bij SBT werken gespecialiseerde tandartsen die na hun tandartsopleiding een extra opleiding (differentiatie) hebben gevolgd.  “Zorg op maat in goede handen” dit is waar SBT al 30 jaar voor staat. 
Behalve tandartsen en hun assistenten, zijn mondhygiënisten en preventie-assistenten, anesthesiologen, anesthesiemedewerkers, psychologen, een orthopedagoog, een fysiotherapeut en een tandtechnicus bij SBT werkzaam. Als het voor een goed verloop van de behandeling  noodzakelijk is, kunnen ook andere zorgverleners bij de behandeling worden ingeschakeld, zoals een kaakchirurg, KNO-arts, orthodontist, tandarts-implantoloog, -endodontoloog of -parodontoloog. SBT werkt daarnaast intensief samen met de specialisten van ziekenhuizen in Amsterdam e.o., met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en MKA-centra.  
De kernwaarden van SBT zijn: multidisciplinair, betrokken en deskundig. Kernwaarden die in al het handelen van alle medewerkers naar voren komen. SBT kan met recht “experts in bijzondere mondzorg” genoemd worden.  
De omzet van SBT bedraagt ruim € 8,5 miljoen in 2022 en er werken ongeveer 160 medewerkers. SBT is een stichting die wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht die vier leden telt. SBT is een unieke organisatie in een uniek werkveld, waarin het toezicht zowel medisch- inhoudelijk als algemeen bestuurlijk, goed geborgd moet zijn. Een integer en professioneel toezicht van SBT, volgens de meest recente governance eisen. In verband met het aftreden van de voorzitter van de Raad van Toezicht is er een vacature voor de functie van voorzitter met expertise op de gebieden: bestuurlijk algemeen, publiek en/of privaat domein en omgaan met overheden. De starttermijn van de voorzitter is gepland voor 1 januari 2024. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze en in lijn met recente governance ontwikkelingen toezicht houdt. Tevens geeft hij zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Hij fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbesluiten). De leden van de Raad van Toezicht opereren ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch. De Raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, uiteraard alles conform de statuten en de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht  bestaat uit drie tot vijf leden, treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur en is verantwoordelijk voor het houden van integraal toezicht op het beleid van de stichting. De Raad werkt met een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. De leden van de Raad van Toezicht bemensen deze commissies in tweetallen.  

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:  

 • er voldoende affiniteit aanwezig is met de vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid in het algemeen en de doelstelling van SBT in het bijzonder; 
 • er een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring aanwezig is en een functioneel netwerk wordt bereikt; 
 • er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, juridische, bedrijfsvoerings-, financieel-economische en zorg achtergronden. 

De Raad komt minimaal 5-6 keer per jaar bij elkaar. Het is de kunst van een goede Raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In een goed samengestelde Raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. 

Het Profiel

Als voorzitter van de Raad van Toezicht ben je de schakel naar de Raad van Bestuur en weet je beiden op de juiste wijze te verbinden. Je bereidt, in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen voor en bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad. Je vult met natuurlijk gezag en overwicht het voorzitterschap in en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over SBT. 
Je hebt ervaring als bestuurder én als voorzitter van een RvT. Je werkervaring heb je opgedaan in het private sector of in het publieke domein in een context waarin strategische positie, zichtbaarheid, kwaliteit en externe communicatie belangrijk zijn. Je hebt een visie op de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij in zijn geheel en veel affiniteit met de uitdagingen waar SBT voor staat. De schaalgrootte en complexiteit van een stichting zoals SBT vind je een uitdaging. Medewerkers van SBT werken veelal parttime bij de stichting. Vraagstukken zoals het binden en boeien van de medewerkers zijn een terugkerend onderwerp. Je bent daarin een stevige sparringpartner voor de Raad van Bestuur en brengt daarbij expertise in die ondersteunend kan zijn voor de lange termijn visie van SBT. Je bent actief in je loopbaan en staat met beide benen in de samenleving. Je bent sterk gericht op de relatie en integer in het samenspel met de Raad van Bestuur. Je bent krachtig, duidelijk, hebt humor, verbindend en ontspannen. Je hebt voldoende tijd en vervult met gemak de rol van kritische vriend.   
De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken: 

 • betrokkenheid met de zorg en het sociaal domein in het algemeen en het werk van SBT in het bijzonder; 
 • affiniteit met de doelstelling van SBT; 
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;  
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen; 
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de Raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen; 
 • een brede maatschappelijke oriëntatie; 
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als SBT stellen. 

De voorzitter is goed thuis in bestuurlijke besluitvorming binnen de overheid en governance vraagstukken. Ten behoeve van de functie als voorzitter worden de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten gevraagd: 

 • Persoonlijkheid om een leidende rol te vervullen bij meningsvorming en besluitvorming. 
 • Slagvaardig en veranderkundig 
 • Verbinder 
 • Nieuwsgierig 
 • Ervaring om vergaderingen en overige taken van de RvT efficiënt in te richten en te sturen. 
 • Het moeilijke gesprek kunnen aangaan en toch in verbinding blijven. 
 • Persoonlijkheid en interesse om indien nodig extern een rol in het belang van de stichting te kunnen vervullen. 

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Het is noodzakelijk dat de voorzitter voldoende tijd heeft om deze nevenfunctie goed in te vullen en dat je bereid bent om je relevante netwerk ter beschikking te stellen.  

Aanbod en procedure

De voorzitter en leden van de RvT ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de klasse indeling van de WNT en op het advies van de NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 12 november 2023. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats vanaf 12 november.  De gesprekken bij SBT vinden in november plaats. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken. Informatie kun je bij haar inwinnen op contactinformatie of via haar mailadres nfranken@bosmanvos.nl. Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website. 

(Recruiter)

Bosman & Vos adviseert vooral organisaties in het sociaal domein (zorg, welzijn, overheid) en andere non profitorganisaties. Wij doen dat... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde - Amsterdam

Amsterdam
HBO
Parttime
Tijdelijk dienstverband
Nu solliciteren