Directeur Bedrijfsvoering

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Directeur Bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
18 augustus 2022
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Het Baken

Zorgverlening Het Baken (hierna: Het Baken) richt zich op het leveren van de best mogelijke zorg aan haar cliënten. Het Baken is dé flexibele organisatie op de Noord Veluwe met expertise van de ouder wordende mens; met als motto: Vertrouwd & Dichtbij. Het Baken creëert samen met de cliënt en diens naasten meerwaarde voor leven en welbevinden van ouderen vanuit eigen regie en positieve gezondheid. Zo maakt Het Baken mogelijk dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij zich wensen, of van huis uit gewend zijn. Vanuit een van de woonzorglocaties in Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Hattem biedt Het Baken maatwerk in welzijn, wonen, zorg en behandeling. Het Baken stelt zich op als een actieve samenwerkingspartner met oog voor de ouderen binnen de gemeenschap.

De protestantschristelijke grondslag en identiteit ziet Het Baken als inspiratiebron voor haar keuzes en handelen. De ontmoeting tussen cliënten, bewoners en medewerkers zorgt voor betrokkenheid en aandacht voor elkaars welbevinden. Samen met naasten en familie zetten de mensen bij Het Baken zich in voor Waardig Leven, ook als het leven kwetsbaar en broos geworden is.

Om de stem van de bewoners en cliënten leidend te laten zijn, werkt Het Baken met het concept '(H)erken wie ik ben'. Hierin komen alle elementen die Het Baken belangrijk vindt in de zorg aan bewoners en cliënten (hun wensen en waarden, hun levensverhaal, hun levensbeschouwing) samen in een concrete werkwijze. Bewoners en medewerkers zijn zeer te spreken over de persoonsgerichte zorg in een veilige, gekende en vertrouwde omgeving, die wordt geboden in communities van ca. 10 personen. Naast zorg ligt hierbij het accent eveneens op welzijn en welbevinden. Het Baken scoort al lange tijd goed in diverse cliënt- en medewerkers-tevredenheidsonderzoeken.

Het Baken speelt op proactieve wijze in op de dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving, zoals de stijgende en complexer wordende zorgvraag en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Recentelijk heeft Het Baken de organisatiestructuur aangepast met als doel het vergroten van de wendbaarheid, slagvaardigheid en besluitvaardigheid, zodat Het Baken haar belofte van het bieden van een lonkend perspectief voor cliënt en medewerker kan blijven waarmaken. In de aangepaste structuur is o.a. de directe verbinding van de managers zorg met de lokale gemeenschap versterkt en worden de managers direct aangestuurd door de bestuurder. Hiermee versterkt Het Baken de verantwoordelijkheid daar in de organisatie waar deze hoort en geeft medewerkers een zo groot mogelijke vrijheid om zelf beslissingen te nemen binnen vastgestelde spelregels.

De organisatie kenmerkt zich door een gezonde financiële uitgangspositie. De jaaromzet ligt in de orde van grootte van ca. € 35 miljoen. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren worden positieve financiële resultaten verwacht en kan het weerstandsvermogen op hoog niveau blijven. Daarmee zijn er voldoende mogelijkheden om te investeren in nieuwe zorgconcepten en uitvoering te geven aan toekomstige ver- en nieuwbouwprogramma’s. Binnen Het Baken wordt aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen ondermeer invulling gegeven door duurzaamheidstoepassingen waar mogelijk te realiseren.

Het bestuur van Het Baken wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur/bestuurder. De Raad van Toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en beleid van Het Baken en fungeert als klankbord voor de bestuurder.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van Het Baken en is verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voorvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De bestuurder vormt samen met de directeur bedrijfsvoering, tevens waarnemend bestuurder, en de managers van de locaties en de ondersteunende diensten het Management Beraad. Het Baken heeft een eerste geneeskundige die een belangrijke rol vervult met betrekking tot het kwaliteitsbeleid richting de bestuurder en het Management Beraad. De centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad worden nauw bij de beleidsbepaling en -uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de bestuurder.

Meer informatie, o.a. het jaarverslag, is te vinden op www.zorgverlening-hetbaken.nl.

Profiel Directeur Bedrijfsvoering

Je bent verantwoordelijk voor een effectief en efficiënt georganiseerde ondersteuning en bedrijfsvoering van Het Baken. Je hebt de potentie om te fungeren als waarnemend bestuurder. Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid en de financiële resultaten van Het Baken als geheel.

Je bent een echte teamplayer, je werkt constructief samen met de collega’s in het Management Beraad. Je kunt goed schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren met als uitgangspunt goede kwaliteit van zorg, eigenaarschap, cliënt- en medewerkerstevredenheid en financiële haalbaarheid.

Je bent een ambitieuze kandidaat met een ‘can do’ mentaliteit, die zich als een vis in het water voelt bij een organisatie in beweging. Lef, doorpakken, de regie in handen nemen en echt iets neerzetten typeren jou. Je handelt altijd vanuit het beste voor Het Baken en je straalt deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit.

Je kunt vanuit je eigen zijn de protestantschristelijke grondslag geloofwaardig (uit)dragen en gaat daarbij het gesprek aan. De huidige cultuur van inclusiviteit, welkom zijn voor alle gezindten en respectvol omgaan met elkaar en met wat voor cliënten belangrijk is, kenmerkt Het Baken en wordt door jou gedragen en verder uitgebouwd.

Je rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder. Je geeft leiding aan de managers van de onderdelen Facilitair (waaronder ICT, inkoop, voedingsdienst en vastgoed), Economisch administratieve dienst en afdeling HR. Daarnaast geef je leiding aan de privacy-officer, de medewerker functioneel beheer en projectleiders in de organisatie. In totaal wordt indirect leidinggegeven aan ca. 55 fte.

Resultaatgebieden

 • Verantwoordelijkheid dragen voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals HR, organisatie, financiën, ICT en huisvesting/vastgoed. Maakt daartoe met de managers afspraken over onderlinge samenwerking en/of dienstverlening.
 • Coachend leidinggeven aan de managers, hen inspireren en motiveren zodat zij hun vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten nog verder kunnen aanscherpen.
 • Investeren in kwaliteit van personeel en samen met de afdeling HR zorgdragen voor een wervend HR-beleid, zodat Het Baken een aantrekkelijk werkgever blijft voor het middenkader en de verzorgende disciplines.
 • Sturen van de planning en control cyclus, monitoren van de realisatie van productieafspraken en tijdig ingrijpen indien doelstellingen niet behaald lijken te worden.
 • Coördineren van het omvangrijke (nieuw-)bouwproject op de grootste locatie in Elburg, op een zodanige wijze dat de impact op de zorg- en bedrijfsvoeringsprocessen beperkt blijft, en bewaken van het financiële kader.
 • Vertegenwoordigen van de organisatie namens de bestuurder in het ‘informatieberaad groot Zwolle’ en bij andere gemeentes t.a.v. vastgoedvraagstukken.
 • Toezien op het verkoopproces van diensten naar het zorgkantoor en -verzekeraar en samen met de controller uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden en volumes.
 • Scheppen van optimale voorwaarden inzake het faciliteren en implementeren van domotica- toepassingen, zorgtechnologie en goede samenwerking in de regio t.a.v. ICT ontwikkelingen.
 • Participeren in het overleg met de Raad van Toezicht voor wat betreft de onderdelen die de organisatiebrede bedrijfsvoering betreffen.

Functie-eisen

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime leidinggevende ervaring in een omgeving met vergelijkbare complexiteit, met een mix aan ervaring op het gebied van financiën en control, ICT, facilitair, HR en vastgoed. Ervaring binnen de zorg is een belangrijke pre.
 • Beschikt over een coachende en inspirerende leiderschapsstijl, met warme zakelijkheid en aandacht voor de medewerkers.
 • Heeft inzicht hoe ontwikkelingen op verschillende terreinen (ICT, vastgoed, HR, inkoop etc.) impact hebben op de toekomst van de organisatie en hoe daarop strategisch beleid of lange termijn doelstellingen te ontwikkelen.
 • Ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen.
 • Ervaring met het initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsrelaties en realiseren van kansen met externe partijen.
 • In staat om breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhouding en inzicht in het politiek-maatschappelijk krachtenveld waarin de organisatie zich bevindt.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Daadkrachtig, sterke persoonlijkheid, durft het initiatief te nemen en kan mensen op argumenten overtuigen, maakt keuzes vanuit autonomie.
 • Geeft leiding op basis van positief leiderschap, staat voor veiligheid en vertrouwen en zet zich in voor het versterken van ieders persoonlijke kracht.
 • Teamplayer en verbinder, neemt mensen mee, vanuit de inhoud en vanuit oprechte belangstelling, ondersteunt anderen bij het tot stand brengen van veranderingen.
 • Ondernemend, resultaatgericht en dienstverlenend.
 • Houdt financieel de vinger aan de pols, schroomt niet om tegengas te geven en in te grijpen indien de (financiële) omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het Baken biedt een marktconform salaris. De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de cao VVT. Afhankelijk van opleiding en ervaring is inschaling in FWG 80 bespreekbaar.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

 • Frank ten Oever, Partner
 • Monica van der Ven, Project Assistant
 • Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 702

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Directeur Bedrijfsvoering

Elburg
WO
Niet nader bepaald
Niet nader bepaald
Nu solliciteren