Projectmanager

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

De organisatie

Onze opdrachtgever Ambulancezorg Groningen is een vooruitstrevende en professionele organisatie die, in samenwerking met de ketenpartners, goede ambulancezorg wil leveren. Vanuit 13 locaties staan ruim 300 medewerkers dag en nacht klaar om de beste patiëntenzorg te leveren in ons werkgebied.

De functie

Als projectmanager ontwikkel je projectmatig (zorg)inhoudelijk beleid en ben je integraal verantwoordelijk voor de implementatie van de producten en resultaten die uit dat beleid voortvloeien. Het gaat daarbij om de implementatie van zowel zorginhoudelijke als bedrijfsvoeringstechnische producten en resultaten, alsmede het doorvoeren van de daarbij behorende organisatiewijzigingen.  Als projectmanager leg je verantwoording af en rapporteer je aan de manager Zorg en Bedrijfsvoering die de opdrachtgeversrol vervult. Je adviseert de opdrachtgever proactief waar het de businesscase van het project betreft alsmede over het in voorkomende gevallen samenstellen van een stuurgroep.

Het betreft een nieuwe functie.

Uitwerking in taken

Signalering

 • Signaleren van ontwikkelingen die mogelijk betrekking hebben op het zorginhoudelijke beleid, op het gebied van wet- en regelgeving en/of wensen, knelpunten, kansen binnen het werkveld en/of de organisatie.
 • Toetsen van deze signalen op relevantie en urgentie in afstemming met relevante stakeholders zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Afzetten van relevante en urgente signalen tegen het bestaande beleid, de zorg- en de bedrijfsprocessen.
 • Formuleren van (beleids)voorstellen.

Projectvoorbereiding

 • In afstemming met relevante interne en externe stakeholders het ontwikkelen van businesscases (kosten/baten) en projectvoorstellen met een initiële stakeholders- en risicoanalyse, een opsomming van op te leveren producten en resultaten waaronder beleid.
 • Met de opdrachtgever overeenkomen van businesscases, projectvoorstellen en de  projectaanpak.
 • Het geven van toelichting op de businesscase en projectvoorstellen aan relevante overlegvormen teneinde besluitvorming hierover te verkrijgen.

Leiden van projecten

 • Ontwikkelen van projectplannen inclusief afbakening, uitvoeringskaders, een planning en begroting.
 • Het samenstellen van projectgroepen en het inrichten van communicatie- en verantwoordingslijnen.
 • Zorgdragen voor het behalen van overeengekomen projectdoelstellingen en het opleveren van de overeengekomen producten en resultaten (waaronder beleid) binnen de afgesproken kaders, het aansturen van projectgroepleden en het periodiek rapporteren over de voortgang.
 • Coördineren van de integrale aanpak van het project, actief risico- en stakeholdersmanagement en communicatie en afstemming met de projectomgeving.
 • Advisering over businesscase inhoudelijke aspecten van de opdrachtgever en voorbereiding van voor het project noodzakelijke besluitvorming door de opdrachtgever en eventueel stuurgroep.

Het profiel

Voor deze aansprekende functie zoeken we kandidaten met een HBO+- werk- en denkniveau en met een aantal jaren projectmanagementervaring. Je kent de zorgsector, bent op de hoogte van ontwikkelingen daarbinnen en specifiek binnen de ambulancesector alsmede van vigerende wet- en regelgeving. Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden waardoor je in staat bent om heldere beleidsadviezen en projectdocumenten te formuleren. Je bent resultaatgericht, proactief en verbindend en in staat om proces-, project- en planmatig te kunnen werken.

Overige informatie

De CAO Ambulancezorg is van toepassing. De functie is ingedeeld in salarisschaal 10a conform CAO Ambulancezorg. Ambulancezorg Groningen kent verder goede arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een dienstverband voor 28-32 uur per week.

Het aanleveren van een verklaring omtrent gedrag is een vereiste.

Reageren

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frida Speelman, senior consultant van de Zorg Management Groep, via 0528-235464. Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 20 juli 2020. Je reactie ontvangen wij graag via de button “solliciteren”.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen